Gazociąg Reszki-Wiczlino

Opis inwestycji
Gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Szczecin-Gdańsk, etap VI, odcinek Reszki-Wiczlino o długości 8 km i średnicy 700 mm będzie zlokalizowany w województwie pomorskim na terenie gminy Wejherowo i Miasta Gdynia.

         

Trasa projektowanego gazociągu częściowo będzie przebiegać wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 500 mm.

Podstawa prawna
Przedmiotowy gazociąg, ze względu na jego strategiczne znaczenie został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie nowelizacji Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906).

Korzyści z realizowanej inwestycji
Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Reszki-Wiczlino jest ważnym elementem wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego. Dzięki realizacji inwestycji możliwe będzie:

  • zwiększenie przepustowości systemu przesyłowego,
  • zwiększenie bezpieczeństwa dostaw gazu do odbiorców przy zmiennych warunkach dostaw gazu, długotrwałych okresach wychłodzenia oraz ograniczeniach dostaw gazu do regionu,
  • umożliwienie współpracy nowego Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo z rozbudowywaną oraz istniejącą siecią przesyłową,
  • uatrakcyjnienie terenów pod nowe inwestycje.

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy.

Wydanie decyzji środowiskowej dla gazociągu Reszki-Wiczlino

9.07.2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczecin-Gdańsk, Etap VI Reszki-Wiczlino" planowanego do realizacji na terenie gminy Wejherowo i miasta Gdyni. (znak decyzji RDOŚ-Gd-WOO.4231.1.2016.MBC.PW.53).

Wydanie decyzji lokalizacyjnej dla gazociągu Reszki-Wiczlino

21 grudnia 2018 r. wojewoda pomorski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczecin-Gdańsk, Etap VI Reszki-Wiczlino".

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
 
Wojewoda Pomorski w dniu 21 maja 2019 r. wydał Pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczecin-Gdańsk, Etap VI Reszki-Wiczlino”.
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.