Gazociąg Reszki-Wiczlino

Opis inwestycji
Gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Szczecin-Gdańsk, etap VI, odcinek Reszki-Wiczlino o długości 8 km i średnicy 700 mm będzie zlokalizowany w województwie pomorskim na terenie gminy Wejherowo i Miasta Gdynia.

         

Trasa projektowanego gazociągu częściowo będzie przebiegać wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 500 mm.

Planowana realizacja inwestycji to lata 2015-2020.

Podstawa prawna
Przedmiotowy gazociąg, ze względu na jego strategiczne znaczenie został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie nowelizacji Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906).

Korzyści z realizowanej inwestycji
Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Reszki-Wiczlino jest ważnym elementem wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego. Dzięki realizacji inwestycji możliwe będzie:

  • zwiększenie przepustowości systemu przesyłowego,
  • zwiększenie bezpieczeństwa dostaw gazu do odbiorców przy zmiennych warunkach dostaw gazu, długotrwałych okresach wychłodzenia oraz ograniczeniach dostaw gazu do regionu,
  • umożliwienie współpracy nowego Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo z rozbudowywaną oraz istniejącą siecią przesyłową,
  • uatrakcyjnienie terenów pod nowe inwestycje.

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.