Gazociąg Rembelszczyzna - Mory

Opis inwestycji

Celem projektu jest budowa gazociągu relacji Rembelszczyzna – Mory, który pozwoli na przesyłanie zwiększonych ilości gazu do aglomeracji warszawskiej.

Podstawowe parametry inwestycji:

 • Gazociąg wysokiego ciśnienia 
 • Średnica: 700 mm
 • Maksymalne ciśnienie robocze: 8,4 MPa 
 • Długość: ok. 30 km
 • Etap: Projekt Wstępny
 • Projektant: Tractebel Engineering S.A.

Lokalizacja

Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie województwa mazowieckiego, na terenie powiatów: legionowskiego, warszawskiego zachodniego i warszawskiego w następujących gminach: Nieporęt, Jabłonna, Warszawa (Białołęka, Bielany, Bemowo), Łomianki, Stare Babice, Ożarów Mazowiecki.

Trasa gazociągu

 

 

Korzyści

 • Zwiększenie bezpieczeństwa i ciągłości zasilania paliwem gazowym przyłączonych do sieci operatorów dystrybucyjnych i odbiorców indywidualnych, uwzględniając przy tym rosnące zapotrzebowanie m.in. na cele komunalno-bytowe mieszkańców;
 • Rozwój rejonu Warszawy, bezpieczne dostawy gazu do odbiorców oraz na podłączenie do systemu przesyłowego nowych odbiorców gazu;
 • Odciążenie istniejących gazociągów zasilających rejon Warszawy, co wpłynie znacząco na bezpieczeństwo pracy oraz uzyskanie możliwości zasilania dodatkowego;
 • Elastyczna praca systemu przesyłowego w sytuacjach nieciągłości dostaw gazu lub w sytuacji całkowitego braku dostaw z kierunku wschodniego;
 • Bezpieczna i rozwojowa praca elementu sieci przez kolejne kilkadziesiąt lat (urbanizacja rejonu Warszawy wymusza działania perspektywiczne).


Podstawa prawna

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2017.2302 t.j. z późn. zm.) tzw. „specustawa gazowa”.


Informacje prasowe

02.03.2018 - Pierścień Warszawski: Tractebel Engineering S.A. zaprojektuje gazociąg Rembelszczyzna-Mory


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.