Rembelszczyzna - Mory

Opis inwestycji

Podstawowe parametry inwestycji:

 • gazociąg wysokiego ciśnienia 
 • średnica: 700 mm
 • ciśnienie robocze: 8,4 MPa 
 • długość: ok. 30 km

Lokalizacja

Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie województwa mazowieckiego, na terenie powiatów: legionowskiego, warszawskiego zachodniego i warszawskiego w następujących gminach: Nieporęt, Jabłonna, Warszawa, Łomianki, Stare Babice, Ożarów Mazowiecki.

Trasa gazociągu

Korzyści

  • Rozwój rejonu Warszawy, bezpieczne dostawy gazu do odbiorców oraz na podłączenie do systemu przesyłowego nowych odbiorców gazu w tym potencjalnie kolejne obiekty elektroenergetyczne jak EC Siekierki,
  • odciążenie istniejących gazociągów zasilających rejon Warszawy, co może przedłużyć ich eksploatację i ograniczyć liczbę awarii układu,
  • elastyczną pracę systemu przesyłowego w sytuacjach nieciągłości dostaw gazu lub w sytuacji całkowitego braku dostaw z kierunku wschodniego,
  • bezpieczna pracę układu przez kolejne kilkadziesiąt lat (wysoka urbanizacja rejonu może uniemożliwić w przyszłości dalszą rozbudowę układu więc nowe gazociągi powinny posiadać odpowiednią przepustowość dla zabezpieczenia przyszłych potrzeb).

  Newsletter
  Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.