Gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń

Opis inwestycji

Podstawowe parametry inwestycji:
• gazociąg wysokiego ciśnienia,
• średnica: 1000 mm,
• ciśnienie robocze: 8,4 MPa,
• długość: ok. 168 km

Fazę projektowania zakończono w listopadzie 2017 roku, uzyskując komplet decyzji pozwolenia na budowę.
Wykonawcą projektu budowlanego i wykonawczego była firma Tractebel Engineering S.A.

Trasa gazociągu została podzielona na trzy odcinki:
• Odcinek I: Pogórska Wola-Pałecznica, o długości ok. 78 km
• Odcinek II: Pałecznica-Braciejówka, o długości ok. 56 km
• Odcinek III: Braciejówka-Tworzeń, o długości ok. 34 km

Wykonawcą robót budowlanych na odcinku I i II będzie firma Stalprofil S.A., natomiast na odcinku III za prace budowlane będzie odpowiedzialna firma IDS-BUD S.A. 
Nadzór inwestorski nad inwestycją sprawuje firma SGS Polska Sp. z o.o.
Zakończenie budowy gazociągu planowane jest w 2021 roku.


Lokalizacja inwestycji

Gazociąg zlokalizowany będzie w województwach: małopolskim, świętokrzyskim oraz śląskim. Jego trasa przebiegać będzie na terenie gmin: Skrzyszów, Tarnów, Lisia Góra, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Olesno, Gręboszów, Opatowiec, Bejsce, Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Pałecznica, Radziemice, Słomniki, Iwanowice, Gołcza, Trzyciąż, Olkusz, Klucze, Bolesław, Sławków, Dąbrowa Górnicza.Korzyści z realizacji inwestycji

Gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Pogórska Wola-Tworzeń umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez rozdział strumienia gazu oraz skrócenie drogi transportu paliwa gazowego. Stanowić będzie także istotny element Korytarza gazowego Północ-Południe.

Dzięki realizacji inwestycji możliwe będzie:
• zwiększenie przepustowości systemu przesyłowego,
• uatrakcyjnienie terenów pod nowe inwestycje,
• wzmocnienie bezpieczeństwa transportu gazu w regionie.

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości budowanej infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.


Podstawa prawna

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity - Dz.U. z 2017 r., poz. 2302 z późniejszymi zmianami). Gazociąg został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906).

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt wspólnego zainteresowania

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu wspólnego zainteresowania” (PCI - Project of Common Interest) i podtrzymała go w dwóch kolejnych listach publikowanych w latach 2015 i 2017. Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI.

GAZ-SYSTEM realizuje inwestycję Pogórska Wola - Tworzeń w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu Pogórska Wola - Tworzeń, który uzyskał status projektu o znaczeniu wspólnotowym, za pomocą formularza.

Konsultacje środowiskowe

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000, MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do
węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina — Pogórska Wola — Tworzeń — Twaróg — Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego” 

Zachęcamy do zapoznania się z  obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.  

Wydanie decyzji środowiskowej

28 grudnia 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000, MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń, w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina — Pogórska Wola — Tworzeń — Twaróg — Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego (znak decyzji OO.4210.11.2016.JS)

Zachęcamy do zapoznania się z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji

Dla gazociągu relacji Pogórska Wola - Tworzeń Wojewoda Świętokrzyski (22.02.2017 r.), Wojewoda Śląski (13.03.2017 r.) oraz Wojewoda Małopolski (21.03.2017 r.) wydali decyzje o ustaleniu lokalizacji.

 

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

W dniu 25.09.2017 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla Zadania 2 (odcinek Opatowiec – Pałecznica).

Wojewoda Małopolski w dniu 27.10.2017 r. wydał dwie decyzje o pozwoleniu na budowę – odrębnie dla Zadania 1 (odcinek Pogórska Wola - Opatowiec) i zadania 3 (odcinek Pałecznica – Sławków).

Wojewoda Śląski decyzją z dnia 17.11.2017 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenie na budowę dla Zadania 4 (odcinek Sławków – Tworzeń). 

 

Informacje prasowe

25.07.2019 GAZ-SYSTEM podpisał komplet umów na budowę gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń

08.11.2018 Zbyt wysokie oferty powodem zmiany sposobu prowadzenia przez GAZ-SYSTEM inwestycji Pogórska Wola - Tworzeń

06.12.2017 Pogórska Wola - Tworzeń: można budować gazociąg

19.11.2015 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uznane za kluczowe dla integracji energetycznej UE w rejonie Europy Środkowej

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

21.02.2014 Projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI) realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: publikacja broszury informacyjnej

15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)

 

 

 

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.