Gazociąg Lwówek-Odolanów

Opis inwestycji

Podstawowe parametry inwestycji:

  • gazociąg wysokiego ciśnienia,
  • średnica: 1000 mm,
  • ciśnienie robocze: 8,4 MPa,
  • długość: ok.168 km.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy:

• Etap I obejmuje połączenie węzłów Lwówek, Kotowo i Krobia (ok. 114 km).
• Etap II obejmuje połączenie węzłów Krobia i Odolanów (ok. 54 km).

Wykonawcą projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego inwestycji wybranym w wyniku publicznego postępowania przetargowego jest firma ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

W grudniu 2015 roku zakończono fazę projektowania  i uzyskano pozwolenie na budowę.

Wykonawcą robót budowlanych I etapu inwestycji jest Konsorcjum firm PORR Polska Infrastructure S.A. oraz O.T. Industries-KVV Contractor CO. LTD.

Wykonawcą robót budowlanych II etapu inwestycji jest Konsorcjum firm JT S. A. oraz IMP PROMONT d.o.o. 

Przewidywany termin zakończenia prac budowlanych to IV kwartał 2018 roku.

Lokalizacja inwestycji:

Inwestycja będzie położona na terenie województw wielkopolskiego i dolnośląskiego w następujących gminach: Lwówek, Kuślin, Opalenica, Grodzisk Wielkopolski, Granowo, Kamieniec, Kościan, Krzywiń, Osieczna, Krzemieniewo, Poniec, Krobia, Pępowo, Kobylin, Zduny, Cieszków, Milicz, Sulmierzyce i Odolanów.

Kliknij, aby powiększyć mapę

Podstawa prawna

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84 poz. 700 z późn. zm.). Gazociąg został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906).

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.Kwota dofinansowania to 3,59 mln zł

W zakresie budowy gazociągu relacji Lwówek-Odolanów spółka GAZ-SYSTEM S.A. otrzymała 30 września 2016 r. dofinansowanie z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość dofinansowania możliwego do pozyskania ze środków Unii Europejskiej została określona na ponad 472 mln PLN.

 Łącznie wartość inwestycji jest szacowana na ok. 847 mln zł.

Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI. Przy spełnieniu dodatkowych wymagań możliwe będzie również przyznanie unijnego dofinansowania w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF), który będzie obowiązywać w perspektywie budżetowej Unii Europejskiej przypadającej na lata 2014-2020.

GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycję Lwówek - Odolanów w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu Lwówek - Odolanów, który uzyskał status projektu o znaczeniu wspólnotowym, za pomocą formularza.

Konsultacje środowiskowe

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie gazociągu Lwówek - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi".
 
Zachęcamy do zapoznania się z  obwieszczeniem  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Decyzja środowiskowa

W dniu 7 sierpnia 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu Lwówek - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi ( znak decyzji WOO 11.4203.3.2014.WM.30).

Informacje prasowe

16.01.2017 - Gazociąg Lwówek-Odolanów: coraz bliżej rozpoczęcia budowy

09.01.2017 - GAZ-SYSTEM: w 2016 r. ponad miliard złotych dofinansowania z Unii Europejskiej

11.10.2016 - Ponad 500 mln zł - gazociągi z unijnym dofinansowaniem

11.01.2016 Decyzja o pozwoleniu na budowę dwóch gazociągów

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

10.09.2014 Konsultacje środowiskowe dla gazociągu Lwówek - Odolanów

21.02.2014 Projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI) realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: publikacja broszury informacyjnej

21.12.2013 Ponad 4,63 mln PLN ze środków Unii Europejskiej na kolejne projekty inwestycyjne GAZ-SYSTEM S.A.

15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)

13.05.2013 GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczyna prace projektowe dla gazociągu Lwówek-Odolanów

20.12.2013 Ponad 4,63 mln zł ze środków Unii Europejskiej na kolejne projekty inwestycyjne GAZ-SYSTEM S.A.

  

Budowa gazociągu relacji Lwówek-Odolanów jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.