Gazociąg Lwówek-Odolanów

Opis inwestycji

Podstawowe parametry inwestycji:

  • gazociąg wysokiego ciśnienia,
  • średnica: 1000 mm,
  • ciśnienie robocze: 8,4 MPa,
  • długość: ok.168 km.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy:

• Etap I obejmuje połączenie węzłów Lwówek, Kotowo i Krobia (ok. 114 km).
• Etap II obejmuje połączenie węzłów Krobia i Odolanów (ok. 54 km).

Wykonawcą projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego inwestycji wybranym w wyniku publicznego postępowania przetargowego jest firma ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

W sierpniu 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu Lwówek - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi (znak decyzji WOO 11.4203.3.2014.WM.30).

W grudniu 2015 roku zakończono fazę projektowania i uzyskano pozwolenie na budowę.

W styczniu 2017 GAZ-SYSTEM zawarł umowy z wykonawcami robót budowlanych obydwóch etapów.

Wykonawcą robót budowlanych I etapu inwestycji jest Konsorcjum firm PORR Polska Infrastructure S.A. oraz O.T. Industries-KVV Contractor CO. LTD.

Wykonawcą robót budowlanych II etapu inwestycji jest Konsorcjum firm JT S. A. oraz IMP PROMONT d.o.o. 

15.06.2018 roku odbył się Odbiór Techniczny gazociągu DN 100 Lwówek-Odolanów, Etap II gazociąg Krobia - Odolanów.

30.08.2018 roku przekazano do eksploatacji gazociąg  DN 100 Lwówek-Odolanów Etap II gazociąg Krobia - Odolanów oraz dokonano odbioru końcowego inwestycji w pierwotnym terminie umownym.

4 lutego 2019r. odbył się Odbiór Techniczny I Etapu gazociągu DN1000  Lwówek-Odolanów, przebiegającego przez tereny podległe Oddziałowi w Poznaniu i stanowiącego połączenie pomiędzy Węzłami Przesyłu Gazu w Lwówku i Krobi. Dokonano odbioru:

ú    około 114 km gazociągu DN 1000 wraz z linią światłowodową,

ú   liniowych zespołów zaporowo-upustowych z układami obejściowymi wyposażonych w kolektory umożliwiające podłączenie nowych odbiorców w m. Opalenica, Kotowo,  Kościan, Krzemieniewo,

ú   przebudowanych Węzłów Przesyłowych w Lwówku i Krobi

Lokalizacja inwestycji:

Inwestycja będzie położona na terenie województw wielkopolskiego i dolnośląskiego w następujących gminach: Lwówek, Kuślin, Opalenica, Grodzisk Wielkopolski, Granowo, Kamieniec, Kościan, Krzywiń, Osieczna, Krzemieniewo, Poniec, Krobia, Pępowo, Kobylin, Zduny, Cieszków, Milicz, Sulmierzyce i Odolanów.

Kliknij, aby powiększyć mapę

Podstawa prawna

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84 poz. 700 z późn. zm.). Gazociąg został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906).

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Kwota dofinansowania to 3,59 mln zł.

W zakresie budowy gazociągu relacji Lwówek-Odolanów spółka GAZ-SYSTEM S.A. otrzymała 30 września 2016 r. dofinansowanie z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość dofinansowania możliwego do pozyskania ze środków Unii Europejskiej została określona na ponad 365 mln PLN.

Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI. Przy spełnieniu dodatkowych wymagań możliwe będzie również przyznanie unijnego dofinansowania w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF), który będzie obowiązywać w perspektywie budżetowej Unii Europejskiej przypadającej na lata 2014-2020.

GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycję Lwówek - Odolanów w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu Lwówek - Odolanów, który uzyskał status projektu o znaczeniu wspólnotowym, za pomocą formularza.

Konsultacje środowiskowe

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie gazociągu Lwówek - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi".
 
Zachęcamy do zapoznania się z  obwieszczeniem  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Decyzja środowiskowa

W dniu 7 sierpnia 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu Lwówek - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi ( znak decyzji WOO 11.4203.3.2014.WM.30).

Informacje prasowe

08.02.2018 I Etap gazociągu Lwówek-Odolanów w końcowej fazie odbiorów

21.06.2018 - GAZ-SYSTEM dokonał odbioru technicznego II etapu gazociągu Lwówek – Odolanów

16.01.2017 - Gazociąg Lwówek-Odolanów: coraz bliżej rozpoczęcia budowy

09.01.2017 - GAZ-SYSTEM: w 2016 r. ponad miliard złotych dofinansowania z Unii Europejskiej

11.10.2016 - Ponad 500 mln zł - gazociągi z unijnym dofinansowaniem

11.01.2016 Decyzja o pozwoleniu na budowę dwóch gazociągów

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

10.09.2014 Konsultacje środowiskowe dla gazociągu Lwówek - Odolanów

21.02.2014 Projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI) realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: publikacja broszury informacyjnej

21.12.2013 Ponad 4,63 mln PLN ze środków Unii Europejskiej na kolejne projekty inwestycyjne GAZ-SYSTEM S.A.

15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)

13.05.2013 GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczyna prace projektowe dla gazociągu Lwówek-Odolanów

20.12.2013 Ponad 4,63 mln zł ze środków Unii Europejskiej na kolejne projekty inwestycyjne GAZ-SYSTEM S.A.

  

Budowa gazociągu relacji Lwówek-Odolanów jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.