Laboratorium wzorcowania gazomierzy

Opis inwestycji

Laboratorium wzorcowania gazomierzy przy ciśnieniu roboczym powstało przy tłoczni gazu w Hołowczycach. Gazomierze są wzorcowane na innowacyjnym stanowisku, które może pracować zarówno w trybie otwartym, jak i zamkniętym. W grudniu 2014 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie laboratorium.

W maju 2017 r. Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy (LWG) zostało przekazane do eksploatacji.

Zadaniem laboratorium jest wzorcowanie wszystkich gazomierzy służących do rozliczeń na stacjach I i II stopnia.

Korzyści

  • zmniejszenie niepewności pomiaru objętości gazu w rozliczeniach z klientami w punktach wejścia i wyjścia systemu przesyłowego,
  • zwiększenie dokładności wyznaczenia różnicy bilansowej.

Koszty inwestycji

W ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (POIG) inwestycja otrzymała dofinansowanie dla I etapu projektu w pełnej wnioskowanej wysokości, tj. 607 825,52 PLN oraz dla II etapu  9 481 414,97 PLN.

Czytaj o dofinansowaniu projektu ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Więcej o informacji na temat Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy znajdziesz na stronie poświęconej laboratoriom GAZ-SYSTEM: www.gazsystemlaboratoria.pl

 

 

DOTACJE NA INNOWACJE

 

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.