Laboratorium do wzorcowania gazomierzy

Opis inwestycji

Laboratorium do wzorcowania gazomierzy przy ciśnieniu roboczym powstanie przy tłoczni gazu w Hołowczycach. Gazomierze będą wzorcowane na innowacyjnym stanowisku, które będzie mogło pracować zarówno w trybie otwartym, jak i zamkniętym. W grudniu 2014 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie laboratorium.

Zakończenie projektu planowane jest w grudniu 2016 r.

Zadaniem laboratorium będzie wzorcowanie wszystkich gazomierzy służących do rozliczeń na stacjach I i II stopnia.


Korzyści

  • zmniejszenie niepewności pomiaru objętości gazu w rozliczeniach z klientami w punktach wejścia i wyjścia systemu przesyłowego,
  • zwiększenie dokładności wyznaczenia różnicy bilansowej.

Koszty inwestycji

W ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (POIG) inwestycja otrzymała dofinansowanie dla I etapu projektu w pełnej wnioskowanej wysokości, tj. 607 825,52 PLN. Planowana wartość dofinansowania dla II etapu to: 9 481 414,97 PLN.

Czytaj o dofinansowaniu projektu ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.