Gazociąg Hermanowice-Strachocina

Opis inwestycji

Podstawowe parametry inwestycji:
•gazociąg wysokiego ciśnienia,
•średnica: 700 mm,
•ciśnienie robocze: 8,4 MPa,
•długość: ok. 72 km.

W grudniu 2015 roku zakończono fazę projektowania i uzyskano pozwolenie na budowę.

Wykonawcą projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego był wybrany w publicznym postępowaniu przetargowym Operator Systemu Magazynowania Spółka z.o.o.

Wykonawcą prac budowlanych jest firma PGNiG Technologie S.A. Nadzór inwestorski nad inwestycją sprawuje firma MGGP S.A.

Zakończenie budowy gazociągu planowane jest w 2019 roku.

Lokalizacja inwestycji

Gazociąg zlokalizowany będzie w województwie podkarpackimi i przebiegać będzie przez gminy: Przemyśl, Fredropol, Ustrzyki Dolne, Bircza, Tyrawa Wołoska, Dydnia i Sanok.

 Korzyści z realizacji inwestycji

Inwestycja umożliwi pełne wykorzystanie mocy Podziemnego Magazynu Gazu w Strachocinie, a także współpracę krajowego systemu przesyłowego z nowym interkonektorem Polska-Słowacja. Przedsięwzięcie będzie ważnym elementem w integracji polsko-słowackiego systemu przesyłowego, ale także polskiego i ukraińskiego, zwłaszcza w kontekście planowanej budowy nowego gazociągu Polska-Ukraina. Gazociąg Hermanowice-Strachocina stanowić będzie także istotny element Korytarza gazowego Północ-Południe.

Dzięki realizacji inwestycji możliwe będzie:
•    zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski
•    zwiększenie przepustowości systemu przesyłowego w kierunku zachodnim,
•    skrócenie drogi transportu paliwa gazowego
•    zmniejszenie kosztów przesyłu gazu

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości budowanej infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.


Podstawa prawna

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity - Dz.U. z 2017 r., poz. 2302 z późniejszymi zmianami). Gazociąg został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906).

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi ponad 146 mln zł.

Projekt wspólnego zainteresowania

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu wspólnego zainteresowania” (PCI - Project of Common Interest) i podtrzymała go w dwóch kolejnych listach publikowanych w latach 2015 i 2017. Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI.
GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycję Hermanowice-Strachocina w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu Hermanowice-Strachocina, który uzyskał status projektu wspólnego zainteresowania, za pomocą formularza.

Informacja o wypłacie odszkodowań

Właściciele nieruchomości, przez które będzie przebiegał gazociąg oraz które znajdą się w jego pasie budowlano-montażowym, otrzymają odszkodowania.
Wysokość odszkodowania jest ustalana na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych. Wypłata odszkodowań nastąpi po wybudowaniu gazociągu.

Informacje prasowe

28.12.2017 Zakończył się przewiert pod rzeką San

17.08.2017 Rozpoczął się przewiert HDD pod rzeką San

23.02.2017 Ruszają prace budowlane gazociągu Hermanowice-Strachocina

09.01.2017 GAZ-SYSTEM: w 2016 r. ponad miliard złotych dofinansowania z Unii Europejskiej

22.12.2016 Gazociąg Hermanowice-Strachocina uzyskał unijne dofinansowanie

11.01.2016 Decyzja o pozwoleniu na budowę dwóch gazociągów

19.11.2015 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uznane za kluczowe dla integracji energetycznej UE w rejonie Europy Środkowej

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania  

21.02.2014 Projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI) realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: publikacja broszury informacyjnej

15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.