Goleniów-Lwówek

http://www.baltic-pipe.eu/pl/

Budowa gazociągu relacji Goleniów-Lwówek związana jest bezpośrednio z realizacją Projektu Baltic Pipe. W ramach tej inwestycji zostaną wybudowane nowe gazociągi i  rozbudowane zostaną istniejące tłocznie gazu. Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe znajduje się na stronie ww.baltic-pipe.eu

Opis inwestycji

Inwestycja będzie polegała na budowie nowego gazociągu relacji Goleniów-Lwówek, zlokalizowanego wzdłuż istniejącego gazociągu Szczecin-Lwówek. Gazociąg zostanie zbudowany na terenie trzech województw:  zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, w gminach: Goleniów, Maszewo, Stargard Szczeciński, Dolice, Przelewice, Pełczyce, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn, Santok, Deszczno, Skwierzyna, Przytoczna, Pszczew, Międzychód, Lwówek.

 

Gazociąg będzie realizowany w dwóch etapach:

  • Etap I: Odcinek gazociągu relacji Goleniów-Ciecierzyce o długości ok. 117 km,
  • Etap II: Odcinek gazociągu relacji Ciecierzyce-Lwówek o długości ok. 71 km.

Długość zaplanowanego do budowy gazociąg wynosi ok 188 km.

  • Średnica – DN 1000
  • Ciśnienie MOP – 8,4 MPa

Korzyści z realizacji inwestycji

Nowy gazociąg zapewni możliwość odbioru zwiększonej ilości gazu pochodzącego z gazociągu podmorskiego Baltic Pipe i Terminalu LNG w Świnoujściu. Realizacja tej inwestycji spowoduje optymalizację przepustowości polskiego systemu przesyłowego i będzie stanowić istotny element Korytarza gazowego Północ – Południe w Europie.

Ponadto realizacja Projektu Baltic Pipe, którego część stanowi ta inwestycja, wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski. Budowa nowej infrastruktury przesyłowej wpłynie także na rozwój rynku gazu i jego konkurencyjność.

Dla gmin, na terenie których zostanie wybudowany gazociąg, istotną korzyścią będą corocznie odprowadzane przez GAZ-SYSTEM podatki.

Zaawansowanie prac

GAZ-SYSTEM w grudniu 2017 r. zawarł umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla gazociągu relacji Goleniów-Lwówek z firmą MGGP S.A.

Wykonawca projektu został wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego. W ramach umowy Projektant będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgód, opinii, pozwoleń i decyzji a także do sprawowania nadzoru autorskiego dla inwestycji. W I kwartale 2020 r. planowane jest uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę a zakończenie inwestycji nastąpi 30.09.2022 r.

Dofinansowanie z UE

Projekt Baltic Pipe – którego część stanowi inwestycja polegająca na budowie gazociągu relacji Goleniów-Lwówek - jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Connecting Europe Facility (CEF).

Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Baltic Pipe został uznany przez Komisję Europejską za „Projekt o znaczeniu wspólnotowym” (PCI). Status jest przyznawany projektom infrastrukturalnym mającym na celu wzmocnienie europejskiego wewnętrznego rynku energii, realizującym cele polityki energetycznej UE, polegające na zapewnieniu niedrogiej, bezpiecznej i odnawialnej energii.

Status PCI podkreśla rolę projektu Baltic Pipe w regionie Morza Bałtyckiego i Europie Środkowo-Wschodniej, jego szczególne znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa i stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Europie oraz budowy zintegrowanego i konkurencyjnego rynku gazu.

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 347/2013 status PCI zapewnia usprawnienie procesu planowania i wydawania pozwoleń, dostępu do organów administracyjnych w celu uzyskania wymaganych decyzji. Umożliwia to skrócenie czasu trwania i uproszczenie przebiegu procesu wydawania decyzji oraz sprawia, że proces jest przejrzysty i pozwala na udział społeczeństwa.

Podstawa prawna

Projekt jest realizowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu Dz. U. z dnia 4 czerwca 2009 r. z późniejszymi zmianami.

Konsultacje środowiskowe

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN 1000"

Zachęcamy do zapoznania się z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

Informacje prasowe 

30.11.2017  BALTIC PIPE: pozytywny wynik Testów Ekonomicznych przeprowadzonych przez GAZ-SYSTEM i Energinet
28.11.2017  GAZ-SYSTEM wybrał ofertę na opracowanie dokumentacji projektowych dla polskich tłoczni

24.11.2017 Inwestycje GAZ-SYSTEM uznane za projekty priorytetowe w Unii Europejskiej
31.10.2017  Baltic Pipe: Ostateczna faza procedury Open Season kończy się pozytywnym wynikiem

05.09.2017 Baltic Pipe - uruchomienie Fazy 2 Procedury Open Season
03.08.2017 Baltic Pipe - Ramboll zaprojektuje podmorski gazociąg Dania-Polska

25.07.2017 Pozytywny wynik pierwszej fazy Procedury Open Season 2017
6.06.2017 Baltic Pipe: Uruchomienie wiążącej Procedury Open Season

7.12.2016 Konsultacje rynkowe regulaminu Open Season 2017 dla projektu Baltic Pipe
15.03.2016  GAZ-SYSTEM S.A. i Energinet.dk badają możliwości budowy połączenia pomiędzy systemami przesyłowymi
16.07.2015 Wsparcie finansowe UE dla integracji polskiego systemu przesyłowego z Czechami oraz z Danią

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe na  znajduje się na www.baltic-pipe.pl

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.