Elektrociepłownia Żerań - Tłocznia Rembelszczyzna

Opis inwestycji

Inwestycja obejmuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 500 mm relacji Tłocznia Rembelszczyzna Elektrociepłownia Żerań o długości ok. 10 kilometrów.

Inwestycja będzie realizowana na terenie 2 gmin województwa mazowieckiego: Nieporęt i Białołęka.

Trasa gazociągu będzie przebiegać od Tłoczni w Rembelszczyźnie przez Białołękę wzdłuż Kanału Żerańskiego do Elektrociepłowni Żerań. 

19 września 2016 roku Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o pozwoleniu na budowę gazociągu.

7 czerwca 2017 roku Wojewoda Mazowiecki, po ponownym rozpatrzeniu, wydał decyzję o pozwoleniu na budowę gazociągu.

Budowa gazociągu będzie realizowana w latach 2017-2019

Trasa gazociągu

Kliknij, aby powiększyć


Korzyści

  • Budowa gazociągu umożliwi przesył gazu ziemnego do powstającego bloku gazowo-parowego na terenie Elektrociepłowni Żerań, który zastąpi węglowe kotły parowe i znacząco obniży emisje zanieczyszczeń. W ten sposób zostanie zwiększone bezpieczeństwo energetyczne Warszawy a jej mieszkańcy odczują poprawę jakości powietrza.
  • Dzięki budowie nowego bloku gazowo-parowego nastąpi redukcja emisji o połowę pyłu, o 60% dwutlenku siarki oraz o 30% tlenków azotu. Dla mieszkańców okolicy przestawienie elektrociepłowni na paliwo gazowe będzie oznaczało również zmniejszenie uciążliwości związanych z transportem – rocznie liczba wagonów z węglem zmniejszy się o ok. 17 tys., zaś ciężarówek o ok. 4,5 tys.

Informacje prasowe

16.10.2016 - Gazociąg do Elektrociepłowni Żerań z pozwoleniem na budowę 

17.11.2016 - Deklaracja Prezesa Zarządu GAZ-SYSTEM

 

 

 

 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.