Elektrociepłownia Żerań - Tłocznia Rembelszczyzna

Opis inwestycji

Inwestycja obejmuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 500 mm relacji Tłocznia Rembelszczyzna Elektrociepłownia Żerań o długości ok. 10 kilometrów.

Inwestycja będzie realizowana na terenie 2 gmin województwa mazowieckiego: Nieporęt i Białołęka.

Trasa gazociągu będzie przebiegać od Tłoczni w Rembelszczyźnie przez Białołękę wzdłuż Kanału Żerańskiego do Elektrociepłowni Żerań. 

19 września 2016 roku Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o pozwoleniu na budowę gazociągu.

7 czerwca 2017 roku Wojewoda Mazowiecki, po ponownym rozpatrzeniu, wydał decyzję o pozwoleniu na budowę gazociągu.

Budowa gazociągu będzie realizowana w latach 2017-2019.

Trasa gazociągu

Kliknij, aby powiększyć


Korzyści

  • Budowa gazociągu umożliwi przesył gazu ziemnego do powstającego bloku gazowo-parowego na terenie Elektrociepłowni Żerań, który zastąpi węglowe kotły parowe i znacząco obniży emisje zanieczyszczeń. W ten sposób zostanie zwiększone bezpieczeństwo energetyczne Warszawy a jej mieszkańcy odczują poprawę jakości powietrza.
  • Dzięki budowie nowego bloku gazowo-parowego nastąpi redukcja emisji o połowę pyłu, o 60% dwutlenku siarki oraz o 30% tlenków azotu. Dla mieszkańców okolicy przestawienie elektrociepłowni na paliwo gazowe będzie oznaczało również zmniejszenie uciążliwości związanych z transportem – rocznie liczba wagonów z węglem zmniejszy się o ok. 17 tys., zaś ciężarówek o ok. 4,5 tys.

Informacje prasowe

13.03.2018 - GAZ-SYSTEM pomaga przyrodzie na Żeraniu

24.01.2018 - GAZ-SYSTEM przygotowuje teren pod budowę gazociągu do EC Żerań

18.12.2017 - GAZ-SYSTEM zakończył konsultacje na Żeraniu

18.10.2017 - Gazociąg do EC Żerań: podsumowanie I etapu konsultacji

11.10.2017 - GAZ-SYSTEM rozpoczyna konsultacje

16.10.2016 - Gazociąg do Elektrociepłowni Żerań z pozwoleniem na budowę 

17.11.2016 - Deklaracja Prezesa Zarządu GAZ-SYSTEM

Więcej informacji: www.kanalzeranski.pl

 

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.