Krajowy system przesyłowy

Kolejne inwestycje infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. w krajowym systemie przesyłowym powstaną w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski.

 Są to  m.in. gazociągi wysokiego ciśnienia relacji:

•    Lwówek-Odolanów
•    Czeszów-Kiełczów
•    Czeszów-Wierzchowice
•    Zdzieszowice-Wrocław
•    Hermanowice-Strachocina
•    Strachocina -Pogórska Wola
•    Pogórska Wola-Tworzeń
•    Tworzeń-Tworóg
•    Tworóg-Kędzierzyn Koźle
•    Rembelszczyzna-Mory-Wola Karczewska

Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów
w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami,  będą stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

 

Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej.

Czytaj więcej o dofinansowaniu inwestycji GAZ-SYSTEM S.A.  z funduszy unijnych. 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przedstawiającą zasady nadzoru nad bezpieczeństwem sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.