Gazociąg Świnoujście-Szczecin

Opis inwestycji

Celem projektu była budowa gazociągu Świnoujście – Szczecin o długości około 80 kilometrów i średnicy 800 mm, który przebiega przez teren pięciu gmin województwa zachodniopomorskiego: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stępnica oraz Goleniów, łącząc Terminal LNG w Świnoujściu z polską siecią przesyłową w rejonie Goleniowa.

W czerwcu 2014 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie gazociągu.

Inwestycja jest bezpośrednio związana jest z powstającym terminalem regazyfikacyjnym gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu, jak również stanowi element rozwoju transgranicznej infrastruktury przesyłowej w rejonie Morza Bałtyckiego (Baltic Interconnection).

 Trasa gazociągu

 

Korzyści

 • istotny element rozwoju transgranicznej infrastruktury przesyłowej w rejonie Morza Bałtyckiego,
 • efektywny przesył gazu do odbiorców w Polsce oraz krajach sąsiednich, w tym także na rynki Danii i Szwecji, po planowanym połączeniu polskiego systemu przesyłowego z systemem duńskim poprzez Gazociąg Bałtycki/ Baltic Pipe,
 • poprawa bezpieczeństwa przesyłu gazu w północno-zachodniej części kraju,
 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce i innych państw w regionie.

Gminy, na terenie których zlokalizowany jest gazociąg, uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2%  inwestycji zlokalizowanej terenie na terenie danej gminy. Jest to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

 

Koszty inwestycji

 • szacunkowa wartość inwestycji: 85,76 mln EUR
 • dofinansowanie w ramach EEPR: 50,00 mln EUR

Czytaj o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej.

 


Informacje
o odszkodowaniach

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
  Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa
  tel. 91 4303 671

Informacje prasowe

18.06. 2014 r. - Wybudowany gazociąg Świnoujście-Szczecin uzyskał pozwolenie na użytkowanie

8.02.2012 r. - GAZ- SYSTEM S.A. kupuje rury do budowy strategicznych gazociągów

29.12.2011 r. - GAZ-SYSTEM S.A. podpisał umowę na budowę gazociągu Świnoujście-Szczecin

29.12.2010 r. - Decyzja lokalizacyjna dla gazociągu Świnoujście - Szczecin

 

 

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi GAZ-SYSTEM S.A. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.