Rozbudowa infrastruktury przesyłowej w Lasowie

Opis inwestycji

W ramach planu inwestycyjnego GAZ-SYSTEM S.A. rozbudował infrastrukturę przesyłową w Lasowie na granicy polsko-niemieckiej, która pozwoli na zwiększony import gazu z kierunku zachodniego. Prognozowane dostawy wyniosą ponad 10% ogólnego zapotrzebowania kraju na gaz ziemny.

Podczas rozbudowy sieci w tym regionie (węzeł Lasów i Dolny Śląsk) powstało 100 km nowych gazociągów, w tym połączenia Jeleniów-Dziwiszów oraz Taczalin-Radakowice-Gałów.


Korzyści

Zmodernizowany system przesyłowy na Dolnym Śląsku umożliwi przesył gazu od punktu w Lasowie do odbiorców w regionie oraz zwiększy efektywność współpracy z Podziemnym Magazynem Gazu (PMG) Wierzchowice.

Nowe gazociągi w przyszłości umożliwią zagospodarowanie nadwyżek surowca z Niemiec oraz zapewnią połączenie PMG Wierzchowice z aglomeracją Dolnego i Górnego Śląska.

Realizacja projektu pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i poprawę niezawodności oraz elastyczności pracy całego systemu przesyłu gazu ziemnego w rejonie Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Nowa infrastruktura przygotowuje system do transportu gazu w kierunku Niemiec w przypadku zaistnienia warunków rynkowych lub w sytuacjach kryzysowych.

Gminy, na terenie których zlokalizowane są gazociągi, uzyskały dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości inwestycji zlokalizowanej na terenie danej gminy. Jest to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

 

Koszty inwestycji

  • całkowity budżet projektu: 267 mln PLN
  • dofinansowanie z EEPR: 14,4 mln EUR
  • dofinansowanie z POIiŚ: 43,90 mln PLN

Czytaj o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej i Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi GAZ-SYSTEM S.A. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.