Gazociąg Rembelszczyzna-Gustorzyn

Opis inwestycji

Celem projektu była budowa gazociągu relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn o średnicy 700 mm i długości 176 km, zlokalizowanego na obszarze województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Inwestycja realizowana była w trzech etapach. Zakończenie budowy gazociągu nastąpiło pod koniec 2014 roku.

Pod koniec kwietnia 2015 roku Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna–Gustorzyn położonego na obszarze województwa mazowieckiego.
W styczniu 2015 roku podobną decyzję uzyskał odcinek gazociągu znajdujący się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Trasa gazociągu

 • w województwie mazowieckim na terenie gmin: Nieporęt, Wieliszew, Serock, Pomiechówek, Nasielsk, Joniec, Załuski, Płońsk, miasto Płońsk, Dzierzążnia, Staroźreby, Radzanowo, Bielsk, Stara Biała, Brudzeń Duży,
 • w województwie kujawsko-pomorskim na terenie gmin: Dobrzyń nad Wisłą, Fabianki, miasto Włocławek, Lubanie, Brześć Kujawski.

 

Korzyści

 • stworzenie warunków dla przesyłu zwiększonych ilości gazu do północno – wschodniej Polski będącej „zielonymi płucami Polski”,
 • zabezpieczenie nieprzerwanych dostaw gazu do odbiorców przy zmiennych warunkach dostawy gazu w punktach wejścia (importu, Podziemnych Magazynów Gazu), długotrwałych okresach zimna, awariach, itp.

Gminy, na terenie których zlokalizowany jest gazociąg, uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2%  inwestycji zlokalizowanej terenie na terenie danej gminy. Jest to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

Koszty inwestycji

 • szacunkowa wartość inwestycji: ok. 584 mln PLN
 • dofinansowanie z POIiŚ: 174,12 mln PLN

Czytaj o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tu znajdziesz informacje o procedurze przyznawania odszkodowań w związku z budową gazociągu Rembelszczyzna-Gustorzyn.

Informacji o odszkodowaniach udziela także:

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Oddział Nieruchomości Drogowych
  tel. 22 695-68-11
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Oddział Terenowo–Prawny
  tel. 52 349 76 63, 
 • GAZ-SYSTEM S.A.
  Katarzyna Ropek, Koordynator ds. administracyjnych
  e-mail: katarzyna.ropek@gaz-system.pl ,tel. 22 767 09 10,

Informacje prasowe

03.06.2015 r. - Gazociąg Rembelszczyzna-Gustorzyn przekazany do eksploatacji

01.03.2012 r. - GAZ-SYSTEM S.A. podpisał umowę na budowę gazociągu Rembelszczyzna-Gustorzyn

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.