Polska-Niemcy

Opis inwestycji

Projekt obejmuje rozbudowę polskiego systemu przesyłowego w zakresie linii międzysystemowej Polska-Niemcy. Umożliwi to zwiększenie przepływów gazu między Niemcami a Polską, a także ułatwi zapewnienie zdolności odwrócenia przepływu. Działanie składa się z czterech głównych zadań związanych z pracami inżynieryjnymi i przedinwestycyjnymi dotyczącymi trzech gazociągów: Lasów – Jeleniów, Gałów – Kiełczów, Czeszów- Wierzchowice.

Koszty inwestycji

Spółka GAZ-SYSTEM S.A na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 23.7.2012 r. uzyskała dofinansowanie projektu pod nazwą „Modernizacja systemu przesyłowego w województwie dolnośląskim w celu zwiększenia funkcjonalności i operacyjności linii międzysystemowej PL-DE” w ramach programu TEN-E. Kwota dofinansowania to 1 123 750 EUR, co stanowi 50% całkowitych szacunkowych kosztów działania.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.