Gazociąg Lasów-Jeleniów

Opis inwestycji

Celem projektu była budowa gazociągu od węzła Lasów do tłoczni Jeleniów o średnicy 700 mm i długości ok. 17,5 km.

Inwestycja rozpoczęła się w I kwartale 2014 r. 20 maja 2015 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla tego gazociągu.

Gazociąg zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim na terenie gmin: Pieńsk, Zgorzelec, Węgliniec i Nowogrodziec.

Budowa gazociągu Lasów-Jeleniów była ściśle powiązana z rozbudową systemu gazociągów przesyłowych na Dolnym Śląsku, w ramach projektu „Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania połączenia Polska-Niemcy”.

Podstawa prawna

Inwestycja została zrealizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84 poz. 700 z późn. zm.).

Korzyści

  • dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego do Polski,
  • połączenie Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice z aglomeracją Dolnego i Górnego Śląska,
  • zwiększenie krajowego bezpieczeństwa energetycznego
  • poprawienie niezawodności oraz elastyczności pracy całego systemu przesyłowego w rejonie Dolnego Śląska i Opolszczyzny


Informacje prasowe

27.05.2015 r. - Gazociąg Lasów-Jeleniów uzyskał pozwolenie na użytkowanie

08.12.2014 r. - Kolejny duży projekt inwestycyjny GAZ-SYSTEM S.A. z zatwierdzonym dofinansowaniem unijnym

03.12.2013 r. Ponad 172 mln zł ze środków Unii Europejskiej na kolejny projekt inwestycyjny GAZ-SYSTEM S.A.

16.08.2012 r. - Komisja Europejska przyznaje dofinansowanie unijne dla dalszej modernizacji systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 10.1.


 

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.