Gazociąg Jeleniów-Dziwiszów

W styczniu 2012 r. zakończono budowę gazociągu Jeleniów - Dziwiszów o długości 65,7 km zlokalizowanego na obszarze województwa dolnośląskiego.

Budowa gazociągu związana była z rozbudową systemu przesyłowego od strony Lasowa i stanowi ważny element wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

 

Trasa gazociągu

  • w województwie dolnośląskim na terenie gmin: Nowogrodziec, Lubań, Miasto Lubań, olszyna, Gryfów Śląski, Lubomierz, Stara Kamienica, Jeżów Sudecki i Miasto Jelenia Góra.

 

Korzyści

  • wspólnie z pozostałymi gazociągami, które powstały na Dolnym Śląsku gazociąg Jeleniów-Dziwiszów umożliwi odbiór zwiększonej ilości gazu z Unii Europejskiej, w punkcie Lasów oraz na granicy polsko-niemieckiej oraz uatrakcyjni teren pod nowe inwestycje.

Gminy, na terenie których zlokalizowany jest gazociąg, uzyskały dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości inwestycji zlokalizowanej na terenie danej gminy. Jest to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

 

Koszty inwestycji

  • wartość inwestycji: 121,20 mln PLN
  • dofinansowanie z POIiŚ: 42,44 mln PLN

Czytaj o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Informacje prasowe

19.01.2012 r. - Większe możliwości importu gazu z Zachodu dzięki nowej inwestycji na Dolnym Śląsku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.