Gazociąg Gustorzyn-Odolanów

Opis inwestycji

Celem projekt była budowa gazociągu Gustorzyn–Odolanów o długości 168 km i średnicy 700 mm na obszarze województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Początkowy punkt gazociągu znajduje się w węźle Odolanów, natomiast końcowy w węźle Gustorzyn.

Gazociąg ten stanowi modernizację istniejącego układu przesyłowego Odolanów – Gustorzyn – Mogilno. Inwestycja realizowana była w dwóch etapach.

W lipcu 2014 r. Wojewoda Wielkopolski i Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydali decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla I etapu nowego gazociągu Gustorzyn-Odolanów. Zakończenie budowy całego gazociągu nastąpiło w listopadzie 2014 roku - wydano wtedy pozwolenie na użytkowanie dla II etapu gazociągu.

 

Trasa gazociągu

 

 • w województwie kujawsko-pomorskim na terenie gmin: Brześć Kujawski,
  Lubraniec, Izbica Kujawska,
 • w województwie wielkopolskim na terenie gmin: Babiak, Osiek Mały, Koło, Kościelec, Brudzew, Turek, Przykona, Malanów, Mycielin, Ceków Kolonia, Żelazków, Blizanów, Kalisz, Nowe Skalmierzyce, Ostrów Wielkopolski, Przygodzice i Odolanów.

 Korzyści

 •  przesył gazu w dwóch kierunkach, zależnie od potrzeb systemu, z równoczesnym odbiorem z podziemnych magazynów gazu zarówno w Mogilnie, jak i w Wierzchowicach.

Gminy, na terenie których zlokalizowany jest gazociąg, uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2%  inwestycji zlokalizowanej terenie na terenie danej gminy. Jest to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

 

Koszty inwestycji

 • wartość inwestycji: 511,38 mln PLN
 • dofinansowanie z POIiŚ: 194,11 mln PLN

Czytaj o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tu znajdziesz informacje o procedurze przyznawania odszkodowań w związku z budową gazociągu Gustorzyn - Odolanów.

Informacji o odszkodowaniach udziela także:

 • Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Oddział Terenowo – Prawny
  tel. 52 349 76 63,
 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości, Oddział Odszkodowań i Wywłaszczeń
  tel. 61 854 18 83,
  tel. 61 854 14 93
 • GAZ-SYSTEM S.A.
  Gerard Jankowski,  Dział ds. inwestycji strategicznych
  e-mail: gerard.jankowski@gaz-system.pl, tel. 61 854 44 89

 

Informacje prasowe

27.11.2014 - Zakończono budowę gazociągu relacji Gustorzyn-Odolanów

22.07.2014 -Zakończono budowę I etapu gazociągu relacji Gustorzyn-Odolanów

30.07.2012 r. -  Kolejne gazociągi GAZ-SYSTEM S.A. z zatwierdzonym dofinansowaniem unijnym

27.04.2012 r. - Decyzja o pozwoleniu na budowę gazociągu relacji Gustorzyn-Odolanów, na odcinku Turek-Odolanów

20.03.2012 r. - Decyzja o pozwoleniu na budowę gazociągu relacji Gustorzyn-Odolanów na odcinku Gustorzyn-Turek

11.01.2012 r. - GAZ-SYSTEM S.A. podpisał umowę na budowę gazociągu Gustorzyn-Odolanów

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.