Gazociąg Czeszów-Wierzchowice

Opis inwestycji

Celem projektu jest budowa gazociągu Czeszów-Wierzchowice o długości ok. 14 km i średnicy 1000 mm. W sierpniu 2015 r. gazociąg otrzymał pozwolenie na budowę, natomiast inwestycję zakończono w sierpniu 2017 r.

Gazociąg po wykonaniu całego planowanego zakresu rozbudowy systemu przesyłowego gazu ma na celu realizację dwukierunkowej dostawy gazu tzw. rewers.

 Lokalizacja inwestycji

Gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Czeszów-Wierzchowice zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim na terenie gmin: Zawonia i Krośnice.

 

 

Korzyści z realizacji inwestycji

  • zagospodarowanie nadwyżek gazu z Niemiec,
  • dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego do Polski,
  • połączenie Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice z aglomeracją Dolnego i Górnego Śląska,
  • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego,
  • poprawienie niezawodność oraz elastyczność pracy całego systemu przesyłu gazu w rejonie Dolnego Śląska i Opolszczyzny

Budowa połączenia jest istotna także  w kontekście przyłączenia nowych źródeł dostaw w północno - zachodniej Polsce i możliwościami odwracania strumienia gazu w systemie w zależności od potrzeb. Gazociąg umożliwi zastąpienie paliw stałych paliwem gazowym, zwłaszcza w układach kogeneracyjnych, przy produkcji ciepła i energii. Pozwoli to na obniżenie emisji gazów i pyłów do atmosfery.

Szacunkowa wartość inwestycji: 86 mln PLN

 Podstawa prawna

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1731). Gazociąg został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906).

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

  • 30 września 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu pn. „Gazociąg Czeszów-Wierzchowice” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość dofinansowania możliwego do pozyskania z UE została określona na ponad 47,7 mln PLN.
  • GAZ-SYSTEM na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 23.07.2012 r. uzyskał dofinansowanie w ramach programu TEN-E dla projektu pod nazwą „Modernizacja systemu przesyłowego w województwie dolnośląskim w celu zwiększenia funkcjonalności i operacyjności linii międzysystemowej PL-DE”, w tym na prace przed inwestycyjne związane z gazociągiem Czeszów-Wierzchowice.

Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”).Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI.

GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycję Czeszów - Wierzchowice w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu Czeszów - Wierzchowice, który uzyskał status projektu o znaczeniu wspólnotowym, za pomocą formularza.

Konsultacje środowiskowe

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinkach od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice oraz od ZZU Czeszów do węzła Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) – Taczalin – Radakowice – Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną  do jej obsługi na terenie województwa dolnośląskiego".

Zachęcamy do zapoznania się z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Termin wydania decyzji środowiskowej 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował o zebraniu całego materiału dowodowego w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinkach od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice oraz od ZZU Czeszów do węzła Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) – Taczalin – Radakowice – Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną  do jej obsługi na terenie województwa dolnośląskiego".  Organ  poinformował także, że ze względu na konieczność umożliwienia stronom  postępowania  zapoznania się z zebranym materiałem, termin wydania decyzji  został wydłużony do 28 listopada 2014 r.

Zachęcamy do zapoznania się z  obwieszczeniem  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 

Wydanie decyzji środowiskowej dla gazociągu Czeszów - Wierzchowice

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 28.11.2014 roku  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinkach od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice oraz od ZZU Czeszów do węzła Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) – Taczalin – Radakowice – Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną  do jej obsługi na terenie województwa dolnośląskiego".
 
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją zebraną w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego, które zostały  wyłożone do wglądu w siedzibie RDOŚ we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, w pokoju 3245 w godz. 8.00 – 15.00.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami obwieszczenia  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.


Informacje prasowe

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

15.12.2014 Wydano decyzję środowiskową dla gazociągów Czeszów – Wierzchowice oraz Czeszów – Kiełczów

21.10.2014 Termin wydania decyzji środowiskowej dla gazociągów Czeszów - Kiełczów oraz Czeszów - Wierzchowice

10.09.2014 Termin wydania decyzji środowiskowej dla gazociągów Czeszów - Kiełczów oraz Czeszów - Wierzchowice

15.05.2014 Konsultacje środowiskowe dla gazociągów Czeszów – Wierzchowice oraz Czeszów - Kiełczów

21.12.2013 Ponad 4,63 mln PLN ze środków Unii Europejskiej na kolejne projekty inwestycyjne GAZ-SYSTEM S.A.

15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)

16.08.2012 Komisja Europejska przyznaje dofinansowanie unijne dla dalszej modernizacji systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku

 

  

Inwestycje zrealizowane

W 2011 roku GAZ-SYSTEM S.A. zakończył budowę gazociągu Włocławek-Gdynia oraz tłoczni gazu w Goleniowie i Jarosławiu. Spółka uruchomiła również nowe, polsko-czeskie połączenie umożliwiające przesył około 0,5 mld m sześc. gazu rocznie.

W 2012 roku GAZ-SYSTEM S.A. otworzył gazociąg Jeleniów-Dziwiszów w ramach rozbudowy systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku.

W czerwcu 2014 roku GAZ-SYSTEM S.A. uzyskał pozwolenie na użytkowanie gazociągu Świnoujście-Szczecin.

W listopadzie 2014 roku wydano pozwolenie na użytkowanie gazociągu relacji Gustorzyn-Odolanów.

W maju 2015 roku pozwolenie na użytkowanie wydano dla gazociągu relacji Rembelszczyzna-Gustorzyn oraz dla gazociągu relacji Lasów-Jeleniów, który powstał, w ramach projektu Modernizacja Systemu Przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania połączenia Polska-Niemcy.

Pod koniec lipca 2015 roku pozwolenie na użytkowanie uzyskał gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Szczecin-Gdańsk.

Z kolei we wrześniu 2015 roku pozwolenia na  użytkowanie uzyskał gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Szczecin-Lwówek


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.