Polska-Czechy

Opis inwestycji

GAZ-SYSTEM S.A. wspólnie z czeskim operatorem systemu przesyłowego NET4GAS s.r.o, realizują projekt polegający na zwiększeniu zdolności przesyłowej połączenia międzysystemowego Polska-Czechy. Działanie jest częścią drugiego etapu realizacji projektu. Celem etapu II jest zwiększenie zdolności przesyłowej pomiędzy Polską a Czechami poprzez modernizację i budowę systemów przesyłowych po obu stronach granicy. Realizacja etapu II umożliwi stworzenie układu przesyłowego o znacznej przepustowości, który docelowo zapewni możliwości przesyłania gazu w kierunku Polski oraz możliwość odwróconego przepływu, tj. z Polski do Czech. Głównym celem zadania jest przeprowadzenie prac przygotowawczych dla elementów systemów przesyłowych po obu stronach granicy.

Lokalizacja inwestycji

 

Etap inwestycji

Zakończono etap opracowania dokumentacji projektowej zakresu inwestycji po stronie polskiej. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Konsorcjum firm w składzie: Biuro Projektów „NAFTA-GAZ” Sp. z o.o. z Jasła oraz Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o.o. z Krakowa.

15 lutego 2019 r. została zawarta umowa na budowę tłoczni gazu. Wykonawcą robót budowalnych jest konsorcjum firm: Rafako S.A. i PBG Oil and Gas Sp. z o.o.  


Dofinansowanie z UE

W maju 2015 r. spółki GAZ-SYSTEM S.A. i NET4GAS s.r.o., podpisały umowę trójstronną z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (Innovation Network Executive Agency - INEA) w sprawie pomocy finansowej UE dla projektu pod nazwą „Prace przygotowawcze dla projektu połączenia międzysystemowego Polska – Czechy [Stork II] pomiędzy Libhošť (CZ) – Hať (CZ-PL) – Kędzierzyn (PL)”. Na podstawie umowy projektowi przyznano wsparcie finansowe UE w kwocie 1,5 mln EUR w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF). 

Prace przygotowawcze w ramach projektu uzyskały najwyższy stopień intensywności dla prac studialnych, czyli 50%. Z całkowitej kwoty spółce NET4GAS przyznano 0,93 mln EUR, a spółce GAZ-SYSTEM S.A. 0,59 mln EUR. Łączna szacunkowa wartość działania „Prace przygotowawcze dla projektu połączenia międzysystemowego Polska – Czechy [Stork II] pomiędzy Libhošť (CZ) – Hať (CZ-PL) – Kędzierzyn (PL)” wynosi 3 mln EUR

Decyzja środowiskowa

W dniu 14 lipca 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wydał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie tłoczni gazu Kędzierzyn – Koźle, znak decyzji: WOOŚ.4210.3.2016.MSe.8.

W dniu 8 listopada 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu relacji Kędzierzyn Koźle - granica RP (Polska-Czechy), znak decyzji WOOŚ.4231.3.2016.PS.14/MK1.

Decyzje lokalizacyjne:

  • Stacja pomiarowa.

28 września 2016 r. Wojewoda Śląski wydał decyzję 4/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu Kędzierzyn-Koźle granica RP (Polska–Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową. Stacja Pomiarowa HAT”.

  • Tłocznia gazu Kędzierzyn-Koźle

2 czerwca 2017 r. Wojewoda Opolski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu Kędzierzyn-Koźle granica RP (Polska–Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową - budowa tłoczni gazu Kędzierzyn-Koźle.

  • Gazociąg Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)

woj. śląskie

13 czerwca 2017 r. Wojewoda Śląski wydał decyzję nr 4/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej terminalowi regazyfikacyjnemu skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji p.n. "Gazociąg Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową. gazociąg wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jego obsługi".

woj. opolskie

23 czerwca 2017 r. Wojewoda Opolski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową. gazociąg wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa opolskiego.

Decyzje o pozwoleniu na budowę:

  • Stacja pomiarowa

14 lutego 2017 r. Wojewoda Śląski wydał decyzję nr 10/B-B2017 zatwierdzającą projekt budowalny i udzielającą pozwolenia na budowę stacji pomiarowej HAT w miejscowości Nowa Wioska w ramach zadania pn. "Budowa gazociągu Kędzierzyn-Koźle granica RP (Polska–Czechy) wraz z tłocznią i stacją".

  • Tłocznia gazu w Kędzierzynie-Koźlu

11 sierpnia 2017r. Wojewoda Opolski wydał decyzję nr 54/D/2017 zatwierdzającą projekt budowalny i udzielającą pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu p.n. "Budowa gazociągu Kędzierzyn-Koźle granica RP (Polska–Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową - budowa tłoczni gazu Kędzierzyn-Koźle, Etap 1".

  • Gazociąg Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)

woj. opolskie

31 października 2017 r. Wojewoda Opolski wydał decyzję nr 69/D/2017  zatwierdzającą projekt budowalny i udzielającą pozwolenia na budowę na inwestycję pn. "Budowa gazociągu Kędzierzyn-Koźle granica RP (Polska–Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową - Gazociąg DN 1000 Kędzierzyn-Koźle - Granica RP, kanalizacja kablowa, zespół zaporowo - upustowy (ZZU)Roszowice, województwo opolskie".

woj. śląskie

29 grudnia 2017 r. Wojewoda Śląski wydał  decyzję nr 116/17 zatwierdzającą projekt budowalny i udzielającą pozwolenia na budowę na inwestycję pn. "Budowa gazociągu Kędzierzyn-Koźle granica RP (Polska–Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową - Gazociąg DN 1000 Kędzierzyn-Koźle - Granica RP, kanalizacja kablowa, zespół zaporowo - upustowy (ZZU) Szonowice, zespół zaporowo - upustowy (ZZU) Stańkowice, województwo śląskie. 


Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI. Przy spełnieniu dodatkowych wymagań możliwe będzie również przyzanie unijnego dofinansowania w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF), który będzie obowiązywać w perpektywie budżetowej Unii Europejskiej przypadająjącej na lata 2014-2020.

GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycję budowy Interkonektora Polska - Czechy w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu Interkonektora Polska - Czechy, który uzyskał status projektu o znaczeniu wspólnotowym, za pomocą formularza.
 

Informacje prasowe

11.08.2015 - GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczyna prace projektowe dla połączenia międzysystemowego Polska-Czechy

16.07.2015 - Wsparcie finansowe UE dla integracji polskiego systemu przesyłowego z Czechami oraz z Danią

3.06.2015 - Wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla badań przygotowawczych w zakresie połączenia gazowego Polska - Czechy [Stork II]

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

18.12.2014 GAZ-SYSTEM S.A. uruchomił postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla nowych połączeń gazowych z Czechami, Słowacją i Litwą

31.10.2014 Ponad 1,3 mld PLN wsparcia unijnego na integrację gazowego systemu przesyłowego

21.02.2014 Projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI) realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: publikacja broszury informacyjnej

15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.