Korytarz Północ-Południe

Opis projektu

Korytarz Północ – Południe połączy Terminal LNG w Świnoujściu oraz Gazociąg Bałtycki/Baltic Pipe, przez południową Polskę, Republikę Czeską, Słowację i Węgry z terminalem LNG w Chorwacji.

Korytarz składa się z wielu dwustronnych międzysystemowych połączeń gazowych oraz krajowych gazociągów, które już istnieją lub są na różnych etapach.

Korzyści

  • zwiększenie integracji regionalnych rynków gazu,
  • zwiększenie bezpieczeństwa dostaw,
  • umożliwienie dostępu do nowych źródeł dostaw (LNG, Norwegia) dla Europy Wschodniej,
  • koordynacja regionalnych projektów infrastrukturalnych,
  • harmonizacja/ujednolicenie zasad obowiązujących na rynku,
  • umożliwienie wdrożenia regionalnych procedur prewencyjnych i awaryjnych w przypadku sytuacji kryzysowych.

Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Komisja Europejska przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI. Przy spełnieniu dodatkowych wymagań możliwe będzie również przyzanie unijnego dofinansowania w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF), który będzie obowiązywać w perpektywie budżetowej Unii Europejskiej przypadająjącej na lata 2014-2020.

GAZ-SYSTEM S.A. realizuje projekt budowy Korytarza Północ-Południe w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu Korytarza Północ-Południe, który uzyskał status projektu o znaczeniu wspólnotowym, za pomocą formularza.

 

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.