Terminal LNG

Terminal do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego to największa i najważniejsza inwestycja, która ma poprawić bezpieczeństwo energetyczne Polski. Uznana przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej za inwestycję strategiczną dla naszego kraju, umożliwi odbiór gazu ziemnego drogą morską z dowolnego kierunku na świecie. Jest to pierwszy tego typu projekt w całej Europie Środkowo-Wschodniej i regionie Morza Bałtyckiego.

Na mocy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku GAZ-SYSTEM S.A. pełni rolę  koordynatora prac związanych z budową terminalu LNG i portu zewnętrznego w Świnoujściu. Zadania spółki skupione są wokół opracowywania harmonogramu przygotowania i realizacji projektu, monitorowania wykonywania zadań zgodnie z harmonogramem, koordynacji obiegu dokumentów i informacji między podmiotami, monitorowania realizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz sporządzania raportów, a także rekomendowania działania usprawniającego proces realizacji zadania.


Rola GAZ-SYSTEM S.A. w projekcie według zapisów Specustawy z 24 kwietnia 2009 r.


Polski operator systemu przesyłowego odpowiada nie tylko za koordynację projektu i przyłączenie terminalu do krajowej sieci przesyłowej, ale uczestniczy także w finansowaniu przedsięwzięcia. Ponadto GAZ-SYSTEM S.A. odpowiedzialny jest za wybudowanie i eksploatację gazociągu przyłączeniowego przy powstającym terminalu oraz gazociągu przesyłowego  Świnoujście-Szczecin.

GAZ-SYSTEM S.A. jest właścicielem spółki Polskie LNG S.A. która została powołana do budowy i eksploatacji terminalu LNG.


Podstawowe dane dotyczące terminalu LNG

  • przepustowość: 5 mld m³

Terminal LNG to instalacja do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG – Liquefied Natural Gas), dostarczanego drogą morską do portu w Świnoujściu.

Stosowana na całym świecie technologia LNG polega na transporcie gazu ziemnego w postaci skroplonej specjalnymi tankowcami tzw. metanowcami do terminali, gdzie surowiec poddawany jest procesowi regazyfikacji (czyli ponownego przekształcenia w gaz poprzez ogrzanie). W takiej postaci surowiec przesyłany jest krajową siecią gazociągów do dowolnych odbiorców. W pierwszym etapie eksploatacji terminal LNG pozwoli na odbiór 5 mld m³ gazu ziemnego rocznie. W kolejnym etapie, w zależności od wzrostu zapotrzebowania na surowiec, możliwe będzie zwiększenie zdolności regazyfikacyjnej do 7,5 mld m³, co stanowi około 50% obecnego rocznego zapotrzebowania na gaz w Polsce (obecnie nasz kraj zużywa ok. 14 mld m³ gazu rocznie).

Elementami projektu są:

  • nowy falochron na Morzu Bałtyckim
  • infrastruktura portowa do obsługi statków LNG
  • gazociąg przyłączeniowy Szczecin-Świnoujście
  • terminal LNG

 

Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI.

GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycję rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu, który uzyskał status projektu o znaczeniu wspólnotowym, za pomocą formularza.
 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.