Gdańsk

Oddział w Gdańsku odpowiada za realizację zadań dotyczących ciągłości i technicznego bezpieczeństwa przesyłu gazu na wyznaczonym terenie działania i  prowadzi działalność gospodarczą na wyznaczonym terytorium zgodnie z przedmiotem działalności GAZ-SYSTEM S.A. , w tym m.in.:
• prowadzenie prac eksploatacyjnych na obiektach systemu przesyłowego
• prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej systemu przesyłowego
• zapewnienie sprawności technicznej i organizacyjnej w sytuacjach awaryjnych
• nadzór nad działalnością remontową i inwestycyjną
• sterowanie strumieniami gazu na obszarze działania Oddziału
• prowadzenie bilansowania fizycznego gazu
• obsługa klientów znajdujących się na obszarze działania Oddziału
• zarządzanie ochroną środowiska

Obszar działania obejmuje: województwo pomorskie, województwo kujawsko – pomorskie, część województwa zachodniopomorskiego, część województwa wielkopolskiego, część województwa warmińsko - mazurskiego.

Kontakt:

 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku
  80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 47
  +48 58 744 55 00/02
    faks +48 323 05 01
  sekretariat.gdansk@gaz-system.pl
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku
  Terenowa Jednostka Eksploatacji w Grudziądzu
  86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 34
  +48 56 450 21 76
    faks +48 56 462 65 04
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku
  Terenowa Jednostka Eksploatacji w Gustorzynie
  87-880 Brześć Kujawski, Gustorzyn
  +48 54 237 72 04
    faks +48 54 237 72 15

Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.