Polityka prywatności

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje i zapewnia, że wszelkie dane osobowe są  przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Administratorem danych osobowych jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

Przetwarzanie danych osobowych

W związku z wdrożeniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tzw. RODO, poniżej zamieszczamy następujące dokumenty regulujące kwestie przetwarzania danych osobowych przez GAZ-SYSTEM.

  • Informacja dla użytkowników systemów teleinformatycznych w ramach usług świadczonych przez GAZ-SYSTEM S.A.:

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkowników Systemu Wymiany Informacji.

Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu do Usługobiorcy informacji w formie Newslettera.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych usługobiorców korzystających z usługi Newsletter

  • Informacja dla pracowników, współpracowników oraz przedstawicieli dostawców GAZ-SYSTEM

Informacja dla osób podających dane w związku z zobowiązaniem do zachowania poufności

Informacja dla osób wskazanych do nadzoru i kontaktów służbowych w umowach

Informacja dot. ochrony danych osobowych dla osób wskazanych do wykonywania umów

Informacja dot. ochrony danych osobowych dla osób wskazanych do reprezentowania GAZ-SYSTEM (PEŁNOMOCNICY)

Informacja dot. ochrony danych osobowych dla podmiotów, kontaktujących się za pośrednictwem korespondencji e-mailowej tradycyjnej lub poprzez kontakt telefoniczny

  • Informacja dla właścicieli nieruchomości oraz ich przedstawicieli

Informacja dot. ochrony danych osobowych w przypadku zbierania danych osobowych BEZPOŚREDNIO od właścicieli nieruchomości oraz ich przedstawicieli

Informacja dot. ochrony danych osobowych w przypadku zbierania danych osobowych NIE BEZPOŚREDNIO od właścicieli nieruchomości oraz ich przedstawicieli

  • Informacja dotycząca dostępu do obiektów GAZ-SYSTEM

Informacja dot. ewidencji dostępu do obiektów Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM

Informacja dot. monitorowania obiektów Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.