Polityka prywatności

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje i zapewnia, że wszelkie dane osobowe są  przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Administratorem danych osobowych jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

Przetwarzanie danych osobowych

W związku z wdrożeniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tzw. RODO, poniżej zamieszczamy następujące dokumenty regulujące kwestie przetwarzania danych osobowych przez GAZ-SYSTEM.

  • Informacja dla użytkowników systemów teleinformatycznych w ramach usług świadczonych przez GAZ-SYSTEM S.A.:

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkowników Systemu Wymiany Informacji.

Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu do Usługobiorcy informacji w formie Newslettera.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych usługobiorców korzystających z usługi Newsletter


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.