Planowane prace w systemie przesyłowym

Poniżej zamieszczamy wykaz planowanych prac, mogących powodować zmiany w warunkach funkcjonowania systemu przesyłowego, wpływające na ograniczenia w przesyle paliwa gazowego.

Wykaz planowanych prac

Poniżej zamieszczamy informacje o uzgodnionych pracach na sieci przesyłowej, które mają wpływ na ograniczenia w przesyle paliwa gazowego.

Prace uzgodnione


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.