Przesył w liczbach

Dane za rok kalendarzowy 2016 - stan na dzień 31 grudnia 2016

Długość sieci przesyłowej

10 989 km

Liczba punktów wejścia1

67

Liczba punktów wyjścia2

983

Liczba stacji gazowych

896

Liczba tłoczni

15

Liczba węzłów

44

Wielkość przesłanego paliwa gazowego3

16,3 mld m3

183,9 TWh

 Wielkość przesłanego paliwa gazowego z uwzględnieniem PMG4

18,1 mld m3

202,8 TWh

Pojemność czynna podziemnych magazynów gazu (PMG)5

 3 mld m3


1 - Liczba fizycznych punktów wejścia do systemu przesyłowego czyli miejsc dostarczania paliwa gazowego o określonej fizycznej lokalizacji. Liczba uwzględnia import gazu, odbiór ze zbiorników PMG, dostawę z kopalń oraz produkcję krajową (mieszalnie)

2 - Liczba fizycznych punktów wyjścia z systemu przesyłowego czyli miejsc odbioru paliwa gazowego o określonej fizycznej lokalizacji. Liczba uwzględnia przesył do punktów wyjścia na połączeniu z obszarami dystrybucyjnymi i siecią dystrybucyjną niebędącą obszarem dystrybucyjnym gazu, ładowanie zbiorników PMG, eksport oraz odbiorców końcowych.

3 - Wielkość przesłanego paliwa gazowego uwzględnia przesył gazu zaazotowanego (Lw), którego objętość przeliczono na gaz wysokometanowy (E). Nie uwzględniono paliwa gazowego przesłanego na rynku OTC i Giełdzie Gazu. W 2015 roku rozliczenie usługi przesyłu odbywało się w oparciu o jednostki energii, w związku z tym wielkość przesłanego paliwa gazowego w jednostkach objętości jest wartością poglądową.

4 - Podana wielkość przesłanego paliwa gazowego obejmuje pracę zbiorników PMG. Wielkość przesłanego paliwa gazowego uwzględnia przesył gazu zaazotowanego (Lw), którego objętość przeliczono na gaz wysokometanowy (E). Nie uwzględniono paliwa gazowego przesłanego na rynku OTC i Giełdzie Gazu. W 2015 roku rozliczenie usługi przesyłu odbywało się w oparciu o jednostki energii, w związku z tym wielkość przesłanego paliwa gazowego w jednostkach objętości jest wartością poglądową.

5 - Wraz z pojemnością zarezerwowaną dla GAZ-SYSTEM S.A.

Archiwum:

Dane za rok 2015

Dane za rok 2014

Dane za rok 2013

Dane za rok 2012

Dane za rok 2011


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.