Przesył w liczbach

Dane za rok kalendarzowy 2017 - stan na dzień 31 grudnia 2017

Długość sieci przesyłowej

11 059 km

Liczba punktów wejścia1

67

Liczba punktów wyjścia2

983

Liczba stacji gazowych

903

Liczba tłoczni

14

Liczba węzłów

37

Wielkość przesłanego paliwa gazowego3

17,6 mld m3

198,0 TWh

 Wielkość przesłanego paliwa gazowego z uwzględnieniem PMG4

19,7 mld m3

221,9 TWh

Pojemność czynna podziemnych magazynów gazu (PMG)5

 3 mld m3


1 - Liczba fizycznych punktów wejścia do systemu przesyłowego czyli miejsc dostarczania paliwa gazowego o określonej fizycznej lokalizacji. Liczba uwzględnia import gazu, odbiór ze zbiorników PMG, dostawę z kopalń oraz produkcję krajową (mieszalnie)

2 - Liczba fizycznych punktów wyjścia z systemu przesyłowego czyli miejsc odbioru paliwa gazowego o określonej fizycznej lokalizacji. Liczba uwzględnia przesył do punktów wyjścia na połączeniu z obszarami dystrybucyjnymi i siecią dystrybucyjną niebędącą obszarem dystrybucyjnym gazu, ładowanie zbiorników PMG, eksport oraz odbiorców końcowych.

3 - Wielkość przesłanego paliwa gazowego uwzględnia przesył gazu zaazotowanego (Lw), którego objętość przeliczono na gaz wysokometanowy (E). Nie uwzględniono paliwa gazowego przesłanego na rynku OTC i Giełdzie Gazu. W 2017 roku rozliczenie usługi przesyłu odbywało się w oparciu o jednostki energii, w związku z tym wielkość przesłanego paliwa gazowego w jednostkach objętości jest wartością poglądową.

4 - Podana wielkość przesłanego paliwa gazowego obejmuje pracę zbiorników PMG. Wielkość przesłanego paliwa gazowego uwzględnia przesył gazu zaazotowanego (Lw), którego objętość przeliczono na gaz wysokometanowy (E). Nie uwzględniono paliwa gazowego przesłanego na rynku OTC i Giełdzie Gazu. W 2017 roku rozliczenie usługi przesyłu odbywało się w oparciu o jednostki energii, w związku z tym wielkość przesłanego paliwa gazowego w jednostkach objętości jest wartością poglądową.

5 - Wraz z pojemnością zarezerwowaną dla GAZ-SYSTEM S.A.

Archiwum:

Dane za rok 2016

Dane za rok 2015

Dane za rok 2014

Dane za rok 2013

Dane za rok 2012

Dane za rok 2011


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.