Planowane prace w SGT

Poniżej zamieszczamy wykaz planowanych prac, mogących powodować zmiany w warunkach funkcjonowania systemu gazociągów tranzytowych, wpływające na ograniczenia w przesyle paliwa gazowego.

Wykaz prac SGT

Poniżej zamieszczamy informacje o uzgodnionych pracach na sieci SGT, które mają wpływ na ograniczenia w przesyle paliwa gazowego.

Prace uzgodnione SGT


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.