Zdolność przesyłowa SGT

Poniżej zamieszczamy informację o dostępnej zdolności przesyłowej w poszczególnych punktach wejścia i wyjścia z systemu gazociągów tranzytowych (SGT).

Informujemy, że informacje o dostępnej zdolności przesyłowej zamieszczone w plikach poniżej, mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego.

Zasady uzyskania praw dostępu do zdolności przesyłowej określone będą w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Gazociągów Tranzytowych (IRiESP SGT). IRiESP SGT obowiązywać będzie po jej zatwierdzeniu przez Prezesa URE.


Dane bieżące:

Dostępna zdolność przesyłowa dobowa

punkty wejścia/wyjścia

Prognoza zdolności przesyłowej ciągłej

punkty wejścia/wyjścia

Długoterminowa prognoza zdolności przesyłowej ciągłej

punkty wejścia/wyjścia

Prognoza zdolności przesyłowej przerywanej

punkty wejścia/wyjścia

Długoterminowa prognoza zdolności przesyłowej przerywanej

punkty wejścia/wyjścia

Nominacje i renominacje dobowe

nominacje

 renominacje

Faktyczna ilość przesłanego paliwa gazowego

punkty wejścia/wyjścia

Dostępna zdolność przesyłowa systemu SGT na następny dzień (publikacja do 31 maja 2016)

punkty wejścia/wyjścia

Zdolność wynikająca z procedury Nadsubskrypcji [kWh/h]

 

Dane archiwalne

 

 


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.