TARYFA SGT I STAWKI OPŁAT

Taryfa za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a.

W dniu 4 czerwca 2018 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję nr   DRG.DRG 2.4212.22.2018.AG o zatwierdzeniu "Taryfy za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego" Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a. na okres do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Treść decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz tekst jednolity taryfy dostępne są na  stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki:

https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje/paliwa-gazowe/3638,Taryfy-opublikowane-w-2018-r.html

Stawki dla roku 2019 będą wiążące od momentu uprawomocnienia się decyzji Prezesa URE zatwierdzającej tą Taryfę.

***

Taryfa za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a.

W dniu 16 grudnia 2016 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję nr                     DRG.DRG-2.4212.57.2016.IRŚ o zatwierdzeniu "Taryfy za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego" Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a. na okres do dnia 30 września 2017 roku*.

Taryfa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Treść decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz tekst jednolity taryfy dostępne są poniżej oraz w zakładce "Do pobrania".

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Taryfa za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego" Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a. zatwierdzona 16 grudnia 2016r.

*UWAGA! Wskazane w taryfie stawki obowiązują do czasu uprawomocnienia się decyzji Prezesa URE, zatwierdzającej nową taryfę. Obecnie toczy się postępowanie sądowe dot. decyzji Prezesa URE w przedmiocie zatwierdzenia taryfy wprowadzającej nowe stawki. Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.