TARYFA SGT I STAWKI OPŁAT

Taryfa za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a.

W dniu 16 grudnia 2016 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję nr                     DRG.DRG-2.4212.57.2016.IRŚ o zatwierdzeniu "Taryfy za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego" Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a. na okres do dnia 30 września 2017 roku.

Taryfa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Treść decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz tekst jednolity taryfy dostępne są poniżej oraz w zakładce "Do pobrania".

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Taryfa za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego" Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a. zatwierdzona 16 grudnia 2016r.


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.