Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

IRiESP (v.26) zatwierdzona

Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. opracował projekt zaktualizowanej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP). Po otrzymaniu uwag od użytkowników systemu, ich wnikliwej analizie oraz po ustaleniach przeprowadzonych z Urzędem Regulacji Energetyki, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  przekazał projekt IRiESP do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki celem zatwierdzenia.

W dniu 20 grudnia 2018 roku decyzją nr DRR.WRG.4322.1.2018.AK1 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, dotyczącą polskiego systemu przesyłowego będącego własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i ustalił datę jej wejścia w życie na dzień 1 stycznia 2019 roku na godzinę 6.00.

Do pobrania:

Decyzja Prezesa URE nr DRR.WRG.4322.1.2018.AK1

Treść IRiESP w wersji 26

IRiESP w wersji 26 - wersja z możliwością wyszukiwania

 

Wersje archiwalne IRiESP


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.