Taryfa i stawki opłat

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 10 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 17 stycznia 2017 roku "Taryfy dla usług przesyłania paliw gazowych nr 10" informujemy, iż na podstawie art. 47 ust. 4 Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 2012 r., poz.1059 z póź. zm.) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. wprowadza "Taryfę dla usług przesyłania paliw gazowych nr 10" do stosowania od dnia 1 lutego 2017.
Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 10 została ustalona na okres do 31 grudnia 2017 r.

Treść decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz tekst jednolity taryfy dostępne są poniżej oraz w zakładce 'Do pobrania'.

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 10 (tekst jednolity)

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 10 z możliwością wyszukiwania

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 10


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.