Publikacja NC TAR

Dokument publikacyjny, spełniający wymogi art. 30 kodeksu NC TAR

Prognozowana zdolność zakontraktowana oraz wielkość przepływu gazu dla obszarów bilansujących, art. 30 ust. 3

Uproszczony model taryfowy gaz wysokometanowy E 

Uproszczony model taryfowy gaz zaazotowany Lw 

Art. 30 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460* nakłada na operatorów systemów przesyłowych obowiązek publikacji informacji dotyczących parametrów wykorzystywanych w zastosowanej metodzie wyznaczania ceny referencyjnej oraz informacji dotyczących planowanych przychodów i kosztów operatora oraz ich podziału na 30 dni przed wejściem w życie nowej Taryfy.

*Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/460 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu weszło w życie 6 kwietnia 2017.

Wymogi publikacyjne:

Odniesienie do NC TAR

Link

Dodatkowe informacje

Art. 30 ust. 1 (a)
Informacje na temat parametrów wykorzystywanych w zastosowanej metodzie wyznaczania ceny referencyjnej, które są związane z charakterystyką techniczną systemu przesyłowego.

Art. 30 ust. 1(a)    

                             

Art. 30 ust. 1 (b)(i)
Informacje dotyczące dozwolonego/ docelowego przychodu.

Art. 30 ust. 1 (b)(i)

Art. 30 ust. 1 (b)(ii)
Informacje zmian w poziomie przychodów.

Art. 30 ust. 1 (b)(ii)

Art. 30 ust. 1 (b)(iii)
Informacje dotyczące następujących parametrów: rodzaje aktywów, koszt kapitału, wydatki kapitałowe i operacyjne, mechanizmy zachęt i poprawy efektywności oraz wskaźniki inflacji.

Art. 30 ust. 1 (b)(iii)

Szczegółowe informacje dotyczące parametrów znajdują się w dokumencie dostępnym pod linkiem.

Art. 30 ust. 1 (b)(iv,v)
Informacje dotyczące przychodów z usług przesyłowych, w tym podział na zdolność i wolumen, podział na wejście i wyjście, podział na przychody wewnątrzsystemowe i międzysystemowe.

Art. 30 ust. 1 (b)(iv,v)

Szczegółowe informacje dotyczące parametrów znajdują się w dokumencie dostępnym pod linkiem.

Art. 30 ust. 1 (b)(vi)
Informacje dotyczące poprzedniego okresu taryfowego związane z uzgodnieniem konta regulacyjnego. 

Art. 30 ust. 1 (b)(vi)

Art. 30 ust. 1 (b)(vii)
Informacje dotyczące wykorzystania premii aukcyjnej. 

Art. 30 ust. 1 (b)(vii)

Art. 30 ust. 1 (c)
Informacje na temat taryf przesyłowych i taryf  nie przesyłowych.

Art. 30 ust. 1 (c)

Art. 30 ust. 2 (a)
Informacje dotyczące różnic w poziomie taryf oraz trendów zmian.

Art. 30 ust. 2 (a)

 

Art. 30 ust. 2 (b)
Uproszczony model taryfowy,
wraz z opisem sposobu jego użycia umożliwiający obliczenie obowiązującej taryfy. 

Art. 30 ust. 2 (b) - gaz E
Art. 30 ust. 2 (b) - gaz Lw

Uproszczone modele taryfowe dla gazu wysokometanowego E oraz gazu zaazotowanego Lw dostępne pod linkami.


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.