O nas

Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu (w skrócie LPJG) funkcjonuje jako samodzielna komórka organizacyjna w strukturze Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie.

LPJG jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z normą międzynarodową i europejską PN-EN ISO/IEC 17025:2005 jako Laboratorium Badawcze - Certyfikat Akredytacji nr AB 1228. Zakres udzielonej akredytacji obejmuje badania fizykochemiczne gazu ziemnego oraz badania w środowisku pracy. Szczegółowe informacje dotyczące akredytacji znajdują się po lewej stronie w menu Akredytacja.

Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu świadczy usługi obejmujące:

  • pobór próbek gazu
  • badanie składu gazu ziemnego w zakresie podstawowym i rozszerzonym
  • Oznaczenia zawartości THT
  • badania temperatury punktu rosy wody
  • pomiary hałasu w środowisku pracy
  • pomiary drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka
  • pomiary drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne.

Oprócz badań objętych akredytacją LPJG wykonuje również badania zawartości związków siarki w gazie ziemnym oraz pomiary oświetlenia elektrycznego.

Usługi te realizowane są z użyciem aparatury pomiarowej i badawczej wysokiej klasy.

Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu zapewnia dostarczenie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań oraz całkowitą ochronę poufności informacji i praw własności klientów.


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.