Poufność danych

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. informuje i zapewnia, że wszelkie przekazane  dane są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami:

  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228),
  • Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).

Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.