Usługi podstawowe

Podstawową usługą świadczoną przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) jest usługa przesyłania paliwa gazowego, od wybranych przez Zleceniodawcę Usługi Przesyłowej (ZUP) punktów wejścia do wybranych przez niego punktów wyjścia, w oparciu o umowę zawartą pomiędzy OSP a ZUP. Warunkiem zawarcia umowy jest pozytywne rozpatrzenie wniosku o świadczenie usługi przesyłania.

W przypadku braku przyłącza lub zbyt małej przepustowości istniejącego punktu wyjścia Wnioskodawca składa do OSP wniosek o wydanie warunków przyłączenia zgodnie z przepisami Prawa energetycznego. Przyłączenie nowego punktu następuje na podstawie umowy o przyłączenie, zawartej między OSP a przyłączanym podmiotem, dla którego określone zostały warunki przyłączenia.

W ramach usługi przesyłania świadczona jest również przez OSP usługa bilansowania polegająca na równoważeniu powstałego niezbilansowania w punktach wejścia i punktach wyjścia.

Wzory wniosków do pobrania.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.