Wnioski SGT

Poniżej zamieszczamy formularze wniosków o określenie warunków przyłączenia oraz wniosków o świadczenie usługi przesyłania dla systemu gazociągów tranzytowych w wersji do pobrania.

WNIOSKI O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA SGT

Uprzejmie informujemy, iż wniosek o określenie warunków przyłączenia do gazociągu tranzytowego SGT został przygotowany przez właściciela polskiego odcinka gazociągu tranzytowego Jamał - Europa Zachodnia, firmę EuRoPol GAZ s.a.

Wszelkie pytania dotyczące informacji zawartych w poniższym wniosku o określenie warunków przyłączenia oraz instrukcji jego wypełnienia prosimy kierować na adres:

System Gazociągów Tranzytowych
EuRoPol GAZ s.a.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Pobierz wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej - gazociągu tranzytowego SGT będącego w dyspozycji EuRoPol GAZ s.a. (DOC, PDF)

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA SG

Pobierz wniosek o przydział przepustowości/przydział zdolności (PP/PZ)

Wniosek o świadczenie usługi przesyłania paliwa gazowego oraz o PP/PZ prosimy składać drogą elektroniczną poprzez System Wymiany Informacji.

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI

W związku z wejściem w życie w dniu 1 marca 2016 r. zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Systemu Gazociągów Tranzytowych (IRiESP SGT), od dnia 1 czerwca br., GAZ-SYSTEM S.A. uruchamia nową usługę w zakresie elektronicznego składania wniosków o zawarcie umowy przesyłowej w Systemie Wymiany Informacji (SWI).

Zgodnie z nowymi zapisami IRiESP SGT, od dnia 1 czerwca 2016 r., wnioski o zawarcie umowy przesyłowej składane są elektronicznie poprzez SWI po dokonaniu rejestracji  w  systemie.

związku z powyższą zmianą podmiot ubiegający się o zawarcie umowy przesyłowej zobowiązany jest przedstawić, razem z wnioskiem o zawarcie umowy przesyłowej, skany oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu lub radcę prawnego lub adwokata komplet pełnomocnictw dla osób upoważnionych do reprezentowania tego podmiotu w toku procedury zawierania przydziału przepustowości lub przydziału zdolności poprzez SWI. Przekazanie ww. pełnomocnictw jest niezbędne dla zawarcia przydziałów przepustowości lub przydziałów zdolności. Wzory pełnomocnictw do rejestracji oraz dokonywania czynności w SWI dostępne są poniżej.

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności w SWI

Pełnomocnictwo do rejestracji w SWI


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.