Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Zarządzanie z perspektywy zrównoważonego rozwoju

Od 2012 r. GAZ-SYSTEM wdrożył szereg inicjatyw mających na celu implementację idei zrównoważonego rozwoju do działalności biznesowej.

Strukturę zarządzania aspektami zrównoważonego rozwoju w Spółce obrazuje poniższy schemat:

Aspektami zrównoważonego rozwoju w GAZ-SYSTEM zarządza Zarząd Spółki poprzez Biuro Komunikacji Korporacyjnej. Poszczególne jednostki organizacyjne całej Spółki realizują zadania implementujące ideę zrównoważonego rozwoju w czterech obszarach: Rynku, Miejsca pracy, Środowiska naturalnego ora Społeczności lokalnej.

W obszarze integrowania idei zrównoważonego rozwoju z działalnością Spółki co roku opracowywane są plany inicjatyw i projektów realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, które są zatwierdzane i rozliczane przez Zarząd.

Zasady zrównoważonego rozwoju są także uwzględnianie i przenoszone na grunt praktyk biznesowych przy wdrażaniu projektów w ramach kierunków strategicznych opisanych w strategii Spółki oraz w codziennej działalności biznesowej.

Realizacja zadań z zakresu CSR