Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Współpraca z uczelniami

GAZ-SYSTEM stawia na pozyskiwanie pracowników rozpoczynających swoją profesjonalną karierę, dlatego oferuje studentom uczelni wyższych praktyki ukierunkowane na przekazanie praktycznej, fachowej wiedzy pod okiem wykwalifikowanego, doświadczonego zawodowo opiekuna.

Dobrą praktyką w tym zakresie jest wspieranie projektu „Akademia Energii”. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne skierowane do studentów i absolwentów, którzy nie ukończyli 26 lat. W cyklu wykładów, warsztatów i debat, oprócz uczestników, udział biorą czołowi eksperci, naukowcy i przedstawiciele firm mających największy wpływ na kształt rynku energii w Polsce. Celem realizowanego projektu jest zbudowanie instytucji edukacyjnej rozwijającej wiedzę w zakresie krajowego rynku energii. Po zakończonym cyklu szkoleniowym, każdy z uczestników odbywa dwumiesięczny, płatny staż w instytucji partnera wspierającego tę inicjatywę.

W 2015 r. GAZ-SYSTEM przyjął na staż trzech słuchaczy „Akademii Energii”, którzy dzięki temu zdobyli wiedzę w zakresie rozwoju systemu przesyłowego i rynku gazu oraz mogli zastosować w praktyce swoje umiejętności zdobyte w trakcie studiów.

Od 2010 r. GAZ-SYSTEM współpracuje z Akademią Górniczo-Hutniczą, organizując każdego roku wykłady i symulacje dotyczące przepływu gazu w sieciach przesyłowych przy wykorzystaniu oprogramowania do zarządzania ruchem w sieci gazowej, które jest wdrożone w Spółce.