Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Nasze wartości i etyka

Odpowiedzialność Zaangażowanie Profesjonalizm Praca zespołowa Szacunek

Nasze wartości

Odpowiedzialność

W działaniach kierujemy się odpowiedzialnością wobec interesariuszy i otoczenia, w którym funkcjonujemy.

Zaangażowanie

Jesteśmy w pełni zaangażowani w naszą działalność – cenimy udział każdego pracownika w naszych obecnych i przyszłych sukcesach.

Profesjonalizm

Stawiamy na profesjonalizm pracowników – chcemy realizować cele przede wszystkim dzięki stałemu rozwijaniu wiedzy i umiejętności kadry pracowniczej.

Praca zespołowa

Wierzymy, że współdziałanie, pozwoli nam świadczyć usługi najwyższej jakości, dlatego w naszej Spółce promujemy pracę zespołową. Wymaga ona od nas otwartości na innych i ich pomysły.

Szacunek

Naszych interesariuszy traktujemy z najwyższym poszanowaniem. Zawsze wymagamy od siebie uczciwości.

Kodeks etyczny

W celu zapewnienia najwyższych norm etycznych w Grupie Kapitałowej GAZ-SYSTEM wdrożony został Kodeks etyczny Plik do pobrania otwiera się w nowej karcie. Dokument definiuje zasady postępowania wobec interesariuszy i kluczowe wartości wyznaczające sposób działania i podejmowania decyzji w organizacji.

W 2015 r. przyjęto do stosowania zaktualizowaną wersję Kodeksu etycznego. Proces aktualizacji wiązał się między innymi z otrzymaniem przez GAZ-SYSTEM certyfikatu niezależności w zakresie pełnienia funkcji operatora systemu przesyłowego na sieciach własnych. W związku z tym Urząd Regulacji Energetyki wymagał od Spółki uregulowań zapewniających wykluczenie możliwości jakiegokolwiek konfliktu interesów lub wrażenia jego powstania. Dodatkowo dokonano przeglądu zapisów Kodeksu pod kątem praw człowieka i zasad etycznych postulowanych przez normę ISO 26000, a w szczególności pod kątem:

W znowelizowanym Kodeksie etycznym znalazły się zapisy dotyczące wszystkich obszarów rekomendowanych w efekcie audytu ISO 26 000.