Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Nasze inwestycje

Inwestycje zrealizowane w 2015 r.

Kluczowe zadania wykonane w 2015 r.:

Włącz interaktywne wykresy

Dobre praktyki inwestycyjne

Działy Inwestycji Strategicznych (DIS)

Stworzenie DIS-ów miało na celu uspójnienie modelu organizacyjnego realizowanych projektów w obszarze inwestycji. Nowo powołane jednostki organizacyjne podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Pionu Inwestycji i są odpowiedzialne za zarządzanie projektami kluczowymi dla rozwoju europejskiego systemu przesyłowego gazu. Standaryzacja struktury operacyjnej w tym obszarze pozwala na zastosowanie jednakowych parametrów jakościowych, skraca proces decyzyjny oraz usprawnia proces komunikacji i zarzadzania pracownikami.

System Realizacji Projektów Inwestycyjnych (SRPI)

Opracowanie i wdrożenie SRPI umożliwia wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego zastosowanie jednolitego podejścia realizacyjnego opartego na sprawdzonych wzorcach. System jest dostępny poprzez Intranet i obejmie cały proces inwestycyjny od momentu planowania poprzez przygotowanie i realizację inwestycji. Platforma w swoim założeniu służy propagowaniu najlepszych praktyk, wypracowanych podczas realizacji inwestycji w Spółce, jak również publikacji materiałów z wydarzeń organizowanych przez Pion Inwestycji, w tym konferencji i szkoleń.

Program szkoleniowy

Przygotowanie i przeprowadzenie przez trenerów wewnętrznych programu szkoleń z zakresu zarzadzania projektem począwszy od procesu planowania inwestycji, poprzez fazę projektową i realizacyjną kończąc na fazie zamknięcia i odbiorów. Szkolenia mają na celu podniesienie efektywności działań zespołów projektowych i pracowników wspierających projekty.

System jakości

W trakcie realizacji inwestycji kluczowych w perspektywie 2009-2014 napotkano na wiele różnego rodzaju utrudnień, dlatego podjęto systemowe działania dzięki wdrożeniu systemu jakości , który ma na celu zminimalizowanie skutków ryzyk projektowych i pozwala na bardziej precyzyjny monitoring prac.