Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Nasi interesariusze

Podstawą identyfikacji grup interesariuszy była strategia biznesowa oraz realizacja wynikających z niej działań, a tym samym kontakty i relacje z otoczeniem rynkowym.

Interesariusze wewnętrzni:

Interesariusze zewnętrzni:

Grupa GAZ-SYSTEM angażuje swoich interesariuszy w liczne działania realizowane cyklicznie. Zaliczają się do nich:

Organizacja angażuje się również w relacje ze środowiskiem akademickim poprzez wspieranie projektów skierowanych do studentów np. wykładów profilowanych prowadzonych na Akademii Górniczo-Hutniczej czy Akademii Energii, której celem jest budowanie instytucji edukacyjnej na rzecz rozwoju rynku energii w Polsce.