Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Kim jesteśmy

Zintegrowany Raport Roczny za 2015 r. dotyczy działalności Grupy Kapitałowej GAZ-SYSTEM, w szczególności zaś podmiotu dominującego, tj. GAZ-SYSTEM.

Główna siedziba GAZ-SYSTEM mieści się w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 4, a Oddziały Spółki znajdują się w: Gdańsku, Poznaniu, Rembelszczyźnie, Tarnowie, Świerklanach i we Wrocławiu. Siedziba Polskiego LNG, spółki zależnej GAZ-SYSTEM, znajduje się przy ul. Fińskiej 7 w Świnoujściu. Polskie LNG posiada również biuro w Warszawie.

GAZ-SYSTEM:

  1. odpowiada za transport gazu ziemnego i zarządzanie siecią przesyłową na terenie Polski,
  2. ma znaczenie strategiczne dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego kraju,
  3. pełni funkcję operatora systemu przesyłowego i niezależnego operatora polskiego odcinka gazociągu jamalskiego (System Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa),
  4. jest w 100% własnością Skarbu Państwa, a nadzór właścicielski nad nią pełni Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej (do 27 grudnia 2015 r. nadzór właścicielski sprawował Minister Gospodarki).

Polskie LNG:

  1. odpowiada za budowę i eksploatację terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu,
  2. jest w 100% własnością GAZ-SYSTEM.