Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Łączymy oczekiwania interesariuszy Zintegrowany raport roczny Grupy Kapitałowej GAZ-SYSTEM 2015

Grupa GAZ-SYSTEM w liczbach

Powrót do przypisu 1 w tekście Wielkość przesłanego paliwa gazowego ...zobacz całość przypisu 1 poniżej uwzględnia przesył gazu zaazotowanego (Lw), którego objętość przeliczono na gaz wysokometanowy (E). Nie uwzględniono paliwa gazowego przesłanego na rynku OTC i giełdzie gazu. W 2015 r. rozliczenie usługi przesyłu odbywało się w oparciu o jednostki energii, w związku z tym wielkość przesłanego paliwa gazowego w jednostkach objętości jest wartością poglądową.

Powrót do przypisu 2 w tekście Podana wielkość przesłanego paliwa ...zobacz całość przypisu 2 poniżej gazowego obejmuje pracę zbiorników PMG. Wielkość przesłanego paliwa gazowego uwzględnia przesył gazu zaazotowanego (Lw), którego objętość przeliczono na gaz wysokometanowy (E). Nie uwzględniono paliwa gazowego przesłanego na rynku OTC i giełdzie gazu. W 2015 r. rozliczenie usługi przesyłu odbywało się w oparciu o jednostki energii, w związku z tym wielkość przesłanego paliwa gazowego w jednostkach objętości jest wartością poglądową.

Powrót do przypisu 3 w tekście Wraz z pojemnością zarezerwowaną dla GAZ-SYSTEM. ...zobacz całość przypisu 3 poniżej Właścicielem PMG jest PGNiG.