Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Działalność międzynarodowa

Grupa GAZ-SYSTEM jest aktywnym uczestnikiem debaty na temat kształtu i przyszłości sektora energetycznego w UE, której wyniki wpływają na polski rynek gazu ziemnego oraz otoczenie, w jakim funkcjonuje Spółka.

Przedstawicielstwo GAZ-SYSTEM w Brukseli zapewnia reprezentację interesów Grupy na forum instytucji unijnych oraz monitoruje prace legislacyjne instytucji Unii Europejskiej w obszarze polityki energetycznej i klimatycznej.

Poprzez członkostwo w europejskich organizacjach branżowych oraz współpracę z operatorami systemów przesyłowych gazu ziemnego w UE, Grupa GAZ-SYSTEM czynnie uczestniczy w kształtowaniu regulacji UE dla sektora gazu ziemnego oraz w procesie rozwoju i integracji wspólnego rynku energii, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej.

GAZ-SYSTEM jest również uczestnikiem regionalnych inicjatyw mających na celu integrację rynków gazu ziemnego oraz programów i mechanizmów finansowych EU w obszarze infrastruktury gazowej, pozyskując wsparcie dla realizowanych przez Spółkę projektów inwestycyjnych.