Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Dofinansowanie ze środków UE

Grupa GAZ-SYSTEM konsekwentnie dąży do pozyskania środków unijnych na realizację prowadzonych przez nią projektów.

Obecnie inwestycje GAZ-SYSTEM finansowane są z instrumentu Connecting Europe Facility, który określa warunki, metody i procedury udzielania unijnej pomocy finansowej na rzecz sieci transeuropejskich w celu wspierania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI) w sektorach transportu, telekomunikacji i energii oraz w celu wykorzystania potencjalnych synergii między tymi sektorami.

Projekty planowane są również do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, z którego finansowane są projekty infrastrukturalne o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym.

loga programów Unii Europejskiej - 'Współfinansowane przez Unię Europejską Instrument Łącząc Europę'' oraz 'Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko' loga programów Unii Europejskiej - 'Współfinansowane przez Unię Europejską Instrument Łącząc Europę'' oraz 'Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko'