Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Dobre praktyki współpracy ze społecznościami lokalnymi

Fundusz Naturalnej Energii

GAZ-SYSTEM realizuje konkurs grantowy Fundusz Naturalnej Energii, otwiera się w nowym oknie, który wspiera realizację projektów ekologicznych. Celem konkursu jest wsparcie finansowe najlepszych pomysłów na ochronę środowiska naturalnego regionu. Inicjatywa skierowana jest do społeczności poszczególnych województw, a w szczególności do gmin, szkół, instytucji pożytku publicznego, fundacji i stowarzyszeń. Każdego roku partnerami konkursu są Fundacja Nasza Ziemia, Urzędy Wojewódzkie oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2015 r. w konkursie wzięły udział instytucje z województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i opolskiego.

Zdjęcie Dariusza Olejniczaka Zdjęcie Dariusza Olejniczaka

Fundusz Naturalnej Energii to program, który sprzyja wykształcaniu w ludziach postaw proekologicznych i wyrabia nawyk dbania o środowisko.

Kolejna edycja tego programu cieszyła się wielkim zainteresowaniem, o czym świadczy rekordowa liczba złożonych przez Dolnoślązaków wniosków. Najbardziej cieszy udział w tym programie dzieci, które poszerzają swą wiedzę i doświadczenia w działaniach proekologicznych. Podejmowane i realizowane w ramach Funduszu przedsięwzięcia - także przez społeczność lokalną - są nie tylko okazją do jej integracji, ale także do promocji miejscowości, z której pochodzą i w której działają.

Dariusz Olejniczak Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej, Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Zdjęcie Magdaleny Machno Zdjęcie Magdaleny Machno

Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie jest placówką zapewniającą edukację oraz obejmującą oddziaływaniami terapeutycznymi 300 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie od 3. do 25. roku życia. Szkoła już po raz drugi korzysta z dotacji w konkursie grantowym Funduszu Naturalnej Energii. Dzięki uzyskanemu wsparciu oraz dofinansowaniu udało nam się utworzyć przy niej ogólnodostępny ogród polisenoryczny, który w niedługim czasie zostanie poszerzony o alejkę barw. Obie inicjatywy są innowacją wiążącą ze sobą działania ekologiczne oraz terapeutyczne oddziaływanie przyrody na zmysły człowieka. Bez pomocy ze strony GAZ-SYSTEM nie udałoby nam się zrealizować żadnego z tych projektów. Ze strony firmy uzyskaliśmy nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkim spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem i zrozumieniem dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Ogród polisenoryczny cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony społeczności lokalnej, jak i na poziomie ogólnopolskim. W realizację projektu są zaangażowani uczniowie szkoły, ich rodzice oraz wolontariusze. Powstały ogród jest „naturalną zieloną pracownią”, w której realizowane są zajęcia ekologiczne oraz salą terapeutyczną, w której młodzież i dzieci mogą odczuć pozytywny wpływ przyrody. Bezpośredni kontakt dziecka z szeroko rozumianym światem przyrody ma znaczenie zarówno w jego rozwoju psychofizycznym, jak i w kształtowaniu jego osobowości. Naturalne otoczenie wytwarza pozytywne fizjologiczne i psychologiczne reakcje, zmniejsza stres i wywołuje ogólne uczucie spokoju i zadowolenia.

Magdalena Machno Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS im. UNICEF w Rzeszowie

Wolontariat pracowniczy

Inicjatywą realizowaną na rzecz społeczności lokalnych jest wolontariat, w ramach którego pracownicy mogą angażować się w pomoc podopiecznym ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, wykonywać prace związane z ochroną środowiska naturalnego bądź realizować własne projekty.

Zdjęcie Magdaleny Matkowskiej Zdjęcie Magdaleny Matkowskiej

Dla mnie osobiście największym pozytywnym zaskoczeniem w trakcie 1,5 roku pracy w GAZ-SYSTEM jest wolontariat pracowniczy. To co najbardziej mnie zaskakuje to różnorodność form pomocy w jakie pracownik może się zaangażować. Przykładem może tu być: szlachetna paczka, zbiórki odzieży, organizowanie kiermaszów z przeznaczeniem zebranych funduszy na pomoc dla konkretnej placówki czy osoby. Dla osób, które nie chcą się zbyt mocno angażować, a które mają pragnienie pomocy innym, jest alternatywa w postaci składki potrącanej z wynagrodzenia czy też informacje o możliwości przekazania 1% podatku z opisem potrzeb konkretnej osoby.

Zanim podjęłam pracę w GAZ-SYSTEM słyszałam o firmach, które umożliwiają i wspierają pracowników w podejmowaniu działań charytatywnych na rzecz organizacji czy osób prywatnych, ale nie wierzyłam w skuteczność takich działań. Po pierwsze dlatego, że pracownicy zawodowo zajmują się zupełnie innymi rzeczami i pogodzenie pracy zawodowej z wolontariatem w jednym miejscu wydawało mi się po prostu niemożliwe. Po drugie nie byłam przekonana do tego czy firmom, które nie zajmują się tego typu działaniami profesjonalnie może udać się skutecznie zachęcić pracowników do angażowania się w wolontariat. Wolontariat pracowniczy, aby był skuteczny wymaga bardzo dobrego systemu zarządzania.

Rozpoczynając pracę w GAZ-SYSTEM, nie przypuszczałam, że w niedługim czasie sama będę uczestnikiem zespołu realizującego projekt grantowy w ramach wolontariatu pracowniczego. To było dla mnie osobiście bardzo ciekawe doświadczenie. Poza sukcesem i satysfakcją z realizacji samego projektu najcenniejsze dla mnie było poznanie członków mojego zespołu, podzielenie się z nimi cząstką mojego pozazawodowego świata. Projekt realizowaliśmy przy współpracy z Fundacją Kapucyńską na rzecz osób bezdomnych. Wspólna praca nad realizacją projektu pozwala na integrację i lepsze poznawanie osób, z którymi na co dzień współpracujemy.

Magdalena Matkowska, wolontariusz, Specjalista, Dział Inwestycji, GAZ-SYSTEM
Zdjęcie Anna Winiarska Zdjęcie Anna Winiarska

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas bardzo trudny dla dzieci z domu dziecka. W tym okresie czują się one samotne i przygnębione, dlatego też ważne jest dla nich wsparcie życzliwych osób z zewnątrz. Pomoc niesiona przez pracowników GAZ-SYSTEM jest wsparciem nie tylko materialnym, ale również zaspokaja potrzeby emocjonalne dzieci z domu dziecka. Pracownicy GAZ-SYSTEM Oddziału w Świerklanach co roku w tym trudnym okresie zapewniają dzieciom zabawę poprzez organizację mikołajek, wycieczek edukacyjnych, paczek świątecznych, doposażenia pokoi, zakupu sprzętu RTV, komputerów. Warte podkreślenia jest to, że wszystkie te działania dostosowane są do potrzeb i zainteresowań dzieci.

Anna Winiarska Wychowawca w Domu Dziecka w Gorzyczkach

Inicjatywy Polskiego LNG 

Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, otwiera się w nowym oknie jest modelem współpracy Spółki z interesariuszami, angażującym ich w proces decyzyjny dotyczący finansowania projektów na rzecz Świnoujścia i jego mieszkańców. W ramach Funduszu grantami dofinansowywane są projekty z zakresu sportu, edukacji, bezpieczeństwa, ekologii, kultury i sztuki.

Program „Bezpieczne Miasto” jest połączeniem działań edukacyjnych z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy w ramach projektów „Bezpieczna szkoła” i „Bezpieczna plaża” oraz szkoleń skierowanych do służb medycznych i mundurowych i pracowników komunikacji miejskiej w ramach akcji „Kompetentne służby”.

Celem programu „Bezpiecznego Miasta” jest podniesienie stanu bezpieczeństwa społeczności lokalnej i turystów odwiedzających województwo zachodniopomorskie, jak również stworzenie standardu edukacyjnego promującego postawy niesienia pomocy. W 2015 r. w ramach programu przeszkolono 2712 osób, a program składał się z następujących etapów:

Portal edukacyjny www.lng.edu.pl , otwiera się w nowym oknie postał w ramach budowania powszechnej wiedzy na temat LNG w czerwcu 2015 r. Portal stanowi platformę wiedzy na temat technologii skraplania gazu ziemnego, światowego i europejskiego rynku LNG.

Inne inicjatywy

Spółka wspiera również inicjatywę władz samorządowych Miasta Świnoujście w sprawie przyspieszenia budowy drogi ekspresowej S3, poprzez przesunięcie odcinka Szczecin–Świnoujście na listę projektów planowanych do realizacji do 2020 r., w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2020.

Inną inicjatywą jest wsparcie budowy i wyposażenie nowoczesnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu.

Spółka sfinansowała również otwartą w maju 2015 r. strefę rekreacyjną „Piracka Przygoda” przy filii Miejskiego Domu Kultury na Warszowie. Na powierzchni niemal 3,5 tys. m kw. powstał plac zabaw z kilkumetrowym modelem statku, a także scena z widownią. To jeden z największych projektów, jakie Polskie LNG zrealizowało na rzecz okolicznych mieszkańców. Znajdują się w nim tablice poświęcone historii Świnoujścia i dzielnicy Warszów, a także informacje dotyczące Terminalu LNG.