Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Dobre praktyki z zakresu BHP

Mistrzostwa z udzielania pierwszej pomocy o puchar Prezesa GAZ-SYSTEM

To wydarzenie wewnętrzne o charakterze prewencyjno-edukacyjnym skierowane do wszystkich pracowników Spółki. Głównym elementem mistrzostw jest dwudniowe szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez wykwalifikowanych ratowników medycznych. Intensywny kurs wypełniony ćwiczeniami umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności, które są niezwykle cenne w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia poszkodowanego.

Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje: podstawowe zabiegi resuscytacyjne z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora, postępowanie w nagłych stanach zagrożenia życia, takich jak zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, drgawki, zasłabnięcia i omdlenia, cukrzyca, a także zadławienia, oparzenia czy porażenia prądem elektrycznym. Uczestnicy poznają mechanizm powstawania urazu w czasie wypadku i co ważniejsze, jak udzielić pomocy przy poważnych urazach głowy, klatki piersiowej czy kończyn. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów z ćwiczeniami praktycznymi w mniejszych grupach.

Drugą część mistrzostw stanowią zawody, obejmujące test merytoryczny oraz konkurencje medyczne, czyli zainscenizowane zdarzenia z jakimi pracownik może spotkać się w pracy lub codziennym życiu. Zadaniem uczestników jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym przy użyciu podstawowego sprzętu dostępnego w zakładowych apteczkach pierwszej pomocy.

Mistrzostwa udzielania pierwszej pomocy pozwalają pracownikom w sposób ciekawy i skuteczny zdobyć praktyczne umiejętności reagowania w sytuacji zagrożeń, wypadków, udzielając pomocy poszkodowanym.

Mistrzostwa udzielania pierwszej pomocy dla branży gazowniczej i naftowej organizowane przez GAZ-SYSTEM

To inicjatywa skierowana do firm z branży gazowniczej i naftowej, w tym należących do Grupy roboczej ds. przemysłu naftowego i gazowego działającej przy Państwowej Inspekcji Pracy, oraz podwykonawców realizujących prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne na rzecz Spółki. W ramach wydarzenia promowano prawidłowe postawy i aktywne zachowania pracowników w sytuacjach zagrożenia życia czy zdrowia. Spotkanie było również okazją do integracji środowiska oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze bezpieczeństwa pracy. Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję zdobyć wiedzę i umiejętności postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia osób poszkodowanych.

Głównym elementem programu mistrzostw były konkurencje medyczne, czyli specjalnie zainscenizowane sytuacje, realne zdarzenia z jakimi można spotkać się w pracy lub codziennym życiu, ze zwróceniem uwagi na zagrożenia występujące w branży gazowej i naftowej.