Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Członkostwo w organizacjach

Członek organów zarządczych:

Przedstawiciel GAZ-SYSTEM - Rafał Wittmann - do 31.12.2015 r. był członkiem zarządu europejskiego stowarzyszenia operatorów systemów przesyłowych gazu - European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG). Był to ostatni rok 3-letniej kadencji.

Międzynarodowe organizacje branżowe:

Krajowe organizacje branżowe:

Organizacje CSR:

Organizacje biznesowe:

Powrót do przypisu 1 w tekście Powrót do przypisu 2 w tekście członkiem jest Polskie LNG

Powrót do przypisu 3 w tekście Powrót do przypisu 4 w tekście Powrót do przypisu 5 w tekście członkiem jest zarówno GAZ-SYSTEM, jak i Polskie LNG

Od 2009 r. organizacja jest członkiem Global Compact oraz bierze udział w inicjatywach Organizacji Narodów Zjednoczonych np. Global Compact Yearbook Polska 2015. Również od 2009 r. GAZ-SYSTEM jest sygnatariuszem deklaracji Odpowiedzialna Energia promującej zasady zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej. W 2015 r. Grupa GAZ-SYSTEM była partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Organizacja jest również członkiem Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu, w ramach której w 2015 r. podpisała IV etap Wizji Zrównoważonego Rozwoju dla polskiego biznesu 2050, zobowiązując się do prowadzenia dialogu z dostawcami. W 2015 r. GAZ-SYSTEM po raz kolejny został ujęty w Rankingu Odpowiedzialnych Firm, zajmując 7 miejsce wśród firm z sektora energetycznego oraz 38 pozycję w ogólnym zestawieniu rankingu opracowanym przez Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego i Dziennik Gazeta Prawna.

GAZ-SYSTEM jest również członkiem Europejskiej Inicjatywy na Rzecz Przejrzystości i jest wpisany do „Rejestru służącego przejrzystości” dla grup interesów działających przy instytucjach UE i zaangażowanych w opracowanie i realizację polityki Unii Europejskiej. GAZ-SYSTEM co roku dokonuje niezbędnej aktualizacji informacji i danych o Spółce w unijnym rejestrze transparentności.