Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Aukcje przepustowości

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Komisji i Parlamentu Europejskiego ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu, od 1 listopada 2015 r. przepustowość na punktach transgranicznych musi być alokowana poprzez aukcje przepustowości przeprowadzane na platformach aukcyjnych.

W tym celu, w lipcu 2014 r. GAZ-SYSTEM uruchomił Platformę GAZ-SYSTEM Aukcje (GSA), która udostępnia wszystkie funkcjonalności zapewniając pełną zgodność z wymogami przepisów unijnych.

Użytkownicy rynku oprócz produktów rocznych, kwartalnych i miesięcznych (oferowanych od grudnia 2013), od dnia 1 listopada 2015 mogą także zakupić w drodze aukcji:

W 2015 r. na Platformie GSA zaoferowano 3 369 621 572 kWh/h przepustowości, a zaalokowano 98 420 057 kWh/h przepustowości na rynku pierwotnym. Łącznie przeprowadzono 15 326 aukcji produktów przepustowości powiązanej, niepowiązanej i rewersowej, oferowanej w punktach na połączeniu z systemami przesyłowymi sąsiednich krajów oraz punktach Systemu Gazociągów Tranzytowych.

Na platformie było zarejestrowanych 47 podmiotów posiadających prawo do udziału w aukcjach przepustowości oferowanych w krajowym systemie przesyłowym oraz Systemie Gazociągów Tranzytowych, a wśród nich 130 aktywnych użytkowników.

Polskie otoczenie regulacyjne może wydawać się skomplikowane dla zagranicznych firm, jednak znaleźliśmy w GAZ-SYSTEM wiarygodnego partnera, który w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju naszej działalności w Polsce. Zespół GAZ-SYSTEM jest profesjonalny i z entuzjazmem podchodzi do współpracy, dając klientowi do wykorzystania przyjazną dla użytkownika platformę IT i łatwo dostępną informację operacyjną.

W naszych oczach GAZ-SYSTEM odgrywa kluczową rolę w liberalizacji rynku gazu w Polsce i jesteśmy przekonani, że wiele satysfakcjonujących rozwiązań będzie wynikać z naszej współpracy w przyszłości.

Thomas CHEREAU Capacity Portfolio Manager, ENGIE Energy Management scrl

GAZ-SYSTEM rozpoczął również współpracę z czeskim operatorem systemu przesyłowego NET4GAS w zakresie alokowania przepustowości powiązanych na granicy polsko-czeskiej w punkcie Cieszyn na Platformie GAZ-SYSTEM Aukcje. Produkt powiązany oferowany jest również w Punkcie Wzajemnego Połączenia.