Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

Nowa IRiESP (v.25) zatwierdzona

Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. opracował projekt zaktualizowanej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP). Po otrzymaniu uwag od użytkowników systemu, ich wnikliwej analizie oraz po ustaleniach przeprowadzonych z Urzędem Regulacji Energetyki, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  przekazał projekt IRiESP do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki celem zatwierdzenia.

W dniu 3 lutego 2016 roku decyzją nr DRR-4322-2(18)/2015/2016/AN/MP Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, dotyczącą polskiego systemu przesyłowego będącego własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i ustalił datę jej wejścia w życie na dzień 1 marca 2016 roku na godzinę 6.00.

Do pobrania:

  • Treść IRiESP w wersji 25 (obowiązuje od dnia 01.03.2016 r.):

Decyzja Prezesa URE nr DRR-4322-2(18)/2015/2016/AN/MP

Treść IRiESP w wersji 25

Treść IRiESP w wersji 25 z możliwością wyszukiwania

 

Wersje archiwalne IRiESP


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.