Taryfa i stawki opłat

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 11 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Do stosowania na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 11
Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 11 z możliwością wyszukiwania
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzająca Taryfę dla usług przesyłania paliwa gazowych nr 11

GAZ-SYSTEM wprowadza dostosowania od 1.01.2018 r. "Taryfę dla usług przesyłania paliw gazowych nr 11" na podstawie art. 47 ust. 4 Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 2012 r., poz.1059 z póź. zm.) oraz zgodnie z art. 32 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2017/460 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu.

Wcześniejsze wersje taryfy znajdują się w zakładce Do pobrania >> Taryfy >> Krajowy System Przesyłowy.

NC TAR
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (‘NC TAR’) oraz zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak: DRG.DRG-2.7129.2.2017.JDo1 z dnia 27 października 2017 r., GAZ-SYSTEM S.A. został wyznaczony jako podmiot odpowiedzialny za publikację informacji, o których mowa w art. 30 NC TAR.

Pakiet informacyjny znajduje się w zakładce Publikacja NC TAR.


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.